සිතියමෙන් දැක්කට ඉහල අහසෙ ඉදන් අපේ පුන්චි රට දැකලා තිබුනේ නෑ නේද මෙන්න එහෙනම් සිතියමේ තියන වගේමද බලන්නකො

අති දුර්ලබ වීඩියෝවක් මෙන්න හැමෝටම බලන්න ශෙයා කරන්න කුඩාලමුන්ට ඉගෙන ගන්න අයට ගොඩක් වටින දැකගන්න නොලැබෙන වීඩියෝවක් බලන්නකො කොහොමද කියලා සිතියමෙන් දැක්කට ඉහල අහසෙ ඉදන් අපේ පුන්චි රට දැකලා තිබුනේ නෑ නේද මෙන්න එහෙනම් සිතියමේ තියන වගේමද බලන්නකො

අද දෙවෙනි ඉනිමේ අවන්තට මොකද උනේ මෙන්න බලන්නකො වෙලා තියනදේ

ඩෙවෙනි ඉනීම අද කොටස මග ඇරුනු අයට බලන්න මෙන්න අපි 226 කොටස ගෙනාවා අද දෙවෙනි ඉනිමේ අවන්තට මොකද උනේ මෙන්න බලන්නකො වෙලා තියනදේ

දෙවෙනි ඉනිම අද කොටස බලන්න බැරි වුනානම් මෙන්න

අදනම් පට්ට ආතල් තම චබිය දෙන්න දෙවෙනි ඉනිමෙ මග ඇරුනු කොටස් වශයෙන් අපි ඔබ ලගටම ගෙන එනවා දෙවෙනි ඉනිම අද කොටස බලන්න බැරි වුනානම් මෙන්න

අද දෙවෙනි ඉනිම බලන්න බැරි උනාද මෙන්න එහෙනම් අද කොටස

ඩෙවෙනි ඉනිමට ආදරේ කරන ඔබට මෙන්න අපි අද කොටස ගෙන අවා ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි බලන්න බැරි උනා නම් අද බලන්න අද දෙවෙනි ඉනිම බලන්න බැරි උනාද මෙන්න එහෙනම් අද කොටස

ඔය කියනතරම් විශාල රලපහරක් එන්න පුලුවන්ද මෙන්න ඇත්ත මිහිමත සුනාමියක් කොපමණ විශාලව ඇතිවිය හැකිද ?

මේ දවස්වල බොහෝඅ දෙනෙකුට අමතක වෙලා තිබුනූ සුනාමිය අයිමත් මතක්වෙලා එ හෙතුව ඉන්දියාවෙන් ලැබුනු අමුතුම ආරන්චියක් නිසා ඇත්තටම මිහිපිට සුනාමියක රලපහර ඇත්තම කතාව

දෙවනි ඉනිමට ආදරේ අයට මෙන්න අද කොටස මග ඇරුනන් මෙන්න 212 කොටස

දෙවෙනි ඉනිමට ගොඩක් ආදරේ කරන අද කොටස මග ඇරුනු අයට බලන්න ,මෙන්න අපි අද කොටස ඔබේ ලගටම ගෙනාවා බලන්නකො වෙනදේ අදන සුපිරි 212 කොටස

දෙවනි ඉනිමෙ අලුත් කොටස මෙන්න නන්ගිගෙ ට්‍රිප් එක යන්න දගලපු අයියට වෙනදේ පවු අප්පා

දෙවෙනි ඉනිම කියන්නෙ ගොඩක් ජනප්‍රිය වුනු නාට්යක් මෙන්න එය කොටස් වශෙයෙන් නරබන්න අපහා එකතු වන්න දෙවනි ඉනිමෙ අලුත් කොටස මෙන්න නන්ගිගෙ ට්‍රිප් එක යන්න දගලපු අයියට වෙනදේ පවු අප්පා

දෙවෙනි ඉනිමට ආදරේ කරන අයට මෙන්න දෙවෙනි ඉනිමේ ඉලග කොටස

දෙවෙනි ඉනිම කියන්නෙ ගොඩක් අය ආදරේ කරන නාට්යක් අපි මේ කොටස් වශයෙන් ඔබට ගෙන එන්න හදනේ දෙවෙනි ඉනිමට ආදරේ කරන අයට මෙන්න දෙවෙනි ඉනිමේ ඉලග කොටස