කාන්තාවන්ට කොන්ඩම් පලදින්න පුලුවන් බව දන්නවාද මෙන්න නිවැරදිම කරගන්න ඕන විදිය අක්ක කෙනෙක් කියලදෙයි

ගොඩක් අය නොදන්න අත් ඇත්ත කතාවක් මෙන්න මෙන්න කාන්තා කොන්ඩම් දැකලා නැත්තම් බලන්න බලන්නකො පලදින්න ඔඅන විදිය පිරිමියාට පලදිනවට වඩා කාන්තාවට පලඩින එක සතුට වැඩි වෙනවලූ කාන්තාවන්ට කොන්ඩම් පලදින්න පුලුවන් බව දන්නවාද මෙන්න නිවැරදිම කර්මේ නැත්තම් අමාරුවෙ වැටෙන්නෙ වෙයි

පුරුශයන්ට පමනි ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය අඟලකින් වර්ධනය කර ගැනීමට සරල ව්‍යායාමයක්

 

ව්‍යායාම සිදු කිරීම මගින් ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය කර ගන්නට පුළුවන්ද?

ව්‍යායාම ක්‍රමයක් මගින් ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය වුවත් ඇතැමුන් ව්‍යායාම පිළිබඳ අවතක්සේරුවක් දරා විවිධ ඖෂධ සහ වැකුම් පොම්ප ආදිය පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් තබනවා.

නමුත් මෙම ව්‍යායාම ක්‍රමයන් සිදු කල පිරිමි පුද්ගලයින් විශාල පිරිසක් මෙහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳ කරුණු දක්වා තිබෙනවා. කිසිම අතුරු ආභාදයක් ඇති නොවී ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය කර ගැනීමට ඇති පහසුම මගත් මෙම ව්‍යායාමයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ව්‍යායාම ක්‍රම මගින් ඔබට අති විශාල ශිෂ්නයක් නම් හිමි වන්නේ නෑ. මෙම ව්‍යායාම ක්‍රම සති කිහිපයක් ප්‍රගුණ කිරීම මගින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ඔබේ ශිෂ්නය වර්ධනය වේවි.

උදාහරණයක් ලෙස කුඩා ප්‍රමාණයේ ශිෂ්නයක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වර්ධනය වීම හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශිෂ්නයක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වීම ගැන සිතන්න.ඔබේ ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණයත් මෙලෙස වර්ධනය කර ගන්නට අවශ්‍ය නම් පහත සඳහන් වන පියවරයන් නිසි ලෙස අනුගමනය කරන්න.

JEළ්Qඓණ්ඝ් ව්‍යායාමය
ශිෂ්නය වර්ධනය කර ගැනීමට සිදු කල හැකි ප්‍රධානතම ව්‍යායාමය වන්නේ “Jඑල්ඣින්ග්” ව්‍යායාමයක්. මෙය සරල සම්භාහන ක්‍රමයක් වනවා. ඔබේ අතින් “Oක්” ලෙස පැවසීමට මහපට ඇඟිල්ල සහ දඹර ඇඟිල්ල සකස් කරන ආකාරයට අත සකස් කරන්න. ඉන්පසුව ඔබේ ශිෂ්නය හොඳින් ප්‍රාණවත් කර ඔබේ ඇඟිලි දෙක භාවිතා කර ශිෂ්නයේ පහලින් අල්ලා තෙරපමින් ශිෂ්නයේ හිස ආරම්භ වන ස්ථානය දක්වා ගමන් කරවන්න. ඉන් පසුව අනෙත් අත භාවිතයෙන් මෙම ව්‍යායාමය නොනවත්වා විනාඩි පහක් පමණ සිදු කරන්න.

දිගැදීම Sඨ්ර්‍Eඨ්CHඓණ්ඝ්
“Jඑල්ඣින්ග්” ව්‍යායාමය සති කිහිපයක්ම සිදු කිරීමේන් පසුව ශිෂ්නයේ වට ප්‍රමාණය වර්ධනය වී ශිෂ්නයේ මහත වර්ධනය වී ඔබට දිස් වේවි. නමුත් “Jඑල්ඣින්ග්” ව්‍යායාමයෙන් පමණක් ශිෂ්නයේ දිග වර්ධනය වන්නේ නෑ. ශිෂ්නය දිගැදීම සඳහා ඉහත ආකාරයටම ශිෂ්නයේ පහලින් අල්ලාගෙන ඉදිරියට අදින්න. ඉන් පසුව අනෙත් අත මගිනුත් මෙම ක්‍රියාවම සිදු කරන්න. ඔබ “Jඑල්ඣින්ග්” ව්‍යායාමය සිදු කරන අතර වාරයේදී මෙයත් සිදු කරන්න.

සංගතතාව
මෙහි අර්ථය වන්නේ සතියකට දින 4 – 5 පමණ ව්‍යායාම සිදු කිරීම යන්නයි. බොහෝ ව්‍යායාම ක්‍රම දින පහක් සිදු කර දින දෙකක විවේකයක් ලබා ගන්නා ව්‍යායාමයි. නමුත් සමහර ව්‍යායාම දිනපතාත් සිදු කරනු ලබනවා. ඔබ මේ ව්‍යායාම සිදු කරනු ලබන ආකාරය කුමක් වුවත් යම් කිසි රටාවක් දිගටම අනුගමනය කරන්න.

උණුසුම් කර ගැනීම
ව්‍යායාම සිදු කිරීමට පෙර ශරීරය උණුසුම් කර ගන්නවා ඔබ දැක ඇති. නමුත් කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා ඇතැමුන් ව්‍යායාම සිදු කිරීමට පෙර ශරීරය උණුසුම් කර ගැනීමේ පියවර මගහරිනවා. නමුත් උණුසුම් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ව්‍යායාමයේම කොටසක් ලෙස සලකන්නට පුළුවන්.

ශිෂ්නය සඳහා සිදු කරනු ලබන ව්‍යායාම වලදීත් ශිෂ්නය උණුසුම් කර ගන්නට පුළුවන්. මද උණු ජලයේ පෙඟවූ රෙදි කඩක් ගෙන ශිෂ්නය වටා අතුරා විනාඩි කිහිපයක් සිටීම පමණයි ඔබ සිදු කල යුත්තේ. ඉන් පසුව ඉහත සඳහන් කල ආකාරයට “Jඑල්ඣින්ග්” සහ දිගැදීම “Sඨ්ර්‍Eඨ්CHඓණ්ඝ්” ව්‍යායාම ක්‍රමයන් සිදු කරන්න. ඔබ ශිෂ්නය උණුසුම් නොකරනවා නම් ඔබේ “Jඑල්ඣින්ග්” සඳහා වැය කරනු ලබන කාලය අපතේ යෑමක් සිදු වනවා.

ලිහිස්සි ද්‍රාවන
මෙවන් ව්‍යායාමයක් සිදු කරන අවස්ථාවක බොහෝ දෙනා විසින් මගහරිනු ලබන පියවරක් තමයි ලිහිස්සි ද්‍රාවන භාවිතා කිරීම. “Jඑල්ඣින්ග්” සහ දිගැදීම “Sඨ්ර්‍Eඨ්CHඓණ්ඝ්” ව්‍යායාම ක්‍රම ලිහිස්සි ද්‍රාවණයක් තොරව සිදු කිරීම මගින් පසු දින එම ව්‍යායාමය සිදු නොකිරීමට පවා සිත් දෙන වේදනාවක් ඇති වන්නට පුළුවන්. ලිහිස්සි ද්‍රාවණයක් ශිෂ්නයේ තවරා ගැනීම මගින් ශිෂ්නයේ බාහිර සම ආරක්‍ෂා වීමත් ව්‍යායාම ක්‍රම ඵලදායී වීමත් සිදු වනවා.

ඉවසීම
මෙවන් ව්‍යායාමයක් සිදු කිරීමට නම් ඉතා හොඳ ඉවසීමක් තිබිය යුතු වනවා. ඇතැම් පුද්ගලයින් මෙම ව්‍යායාම ක්‍රමය දිනක් දෙකක් සිදු කර අත් හැර දමනු ලබනවා. කෙසේවෙතත් දින දෙක තුනකින් ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය වන්නේ නෑ. ඔබට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කර ගන්නට අවශ්‍ය නම් මේ ව්‍යායාම ක්‍රමය සති කිහිපයක් ඉතා ඉවසීමකින් යුතුව සිදු කල යුතු වනවා.

උණුසුම පහව යැවීම

මෙයත් ශිෂ්නය උණුසුම් කර ගැනීමේ පියවරටම සමාන ක්‍රියාවක්. “Jඑල්ඣින්ග්” සහ දිගැදීම “Sඨ්ර්‍Eඨ්CHඓණ්ඝ්” ව්‍යායාම ක්‍රම සිදු කිරීමෙන් පසුව බොහෝ දෙනා මගහරිනු ලබන තවත් එක් පියවරක් තමයි උණුසුම පහව යැවීම කියන්නේ.
මෙයත් ශිෂ්නය උණුසුම් කර ගැනීමටම සමාන වැදගත් කමක් ඇති තවත් පියවරක්. මෙම කාලය අතර තුල ශිෂ්නය සැහැල්ලුවෙන් ප්‍රාණවත් බව පහව යෑමට ඉඩ හැර ඔබත් සැහැල්ලුවෙන් සිටින්න. මෙම කාලය අතර තුල ශිෂ්නයේ පටක වර්ධනය වේගවත් වී ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය වේවි.

අවවාදයයි: මෙම ව්‍යායාම සිදු කරනවා යැයි කියා අනවශ්‍ය පීඩනයක් ශිෂ්නයට ලබා නොදෙන්න. එමගින් ශිෂ්නයට හානි සිදු වන්නට ඉඩ තිබෙනවා.

ඔබත් ලින්ගිකව එකතු වෙලා මේ වගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුනපාල තියෙනවාදේ මෙන්න විසදුම හැමෝටම දැනගන්න ශෙයා කරන්න

යෝනිය ඉරී යෑම

මෙය ඇසූ සැනින් මෙම තත්වය දැඩි වේදනාවක් ගෙන දෙන ආභාදයක් යැයි ඔබට හැගේවි. මෙම ආභාදය සත්‍ය වශයෙන්ම වේදනාවක් ගෙන දෙන ආභාදයක්. මෙය සිදු වන්නේ කාන්තාවක් ලිංගිකව එක්වන වාර ගණන අනුව නොවෙයි. මෙම ආභාදය ඇති වන්නේ කාන්තාවකගේ යෝනියේ ස්වභාවික ලිහිස්සි ශ්‍රාවයන් නිසි ලෙස නිකුත් නොකිරීම නිසයි. මේ ආකාරයට සිදුවන යෝනි ඉරියාමක් සිදුවී පැය කිහිපයකින් ඉක්මණින් සුවපත් වනවා. කෙසේ වෙතත් මේ තත්වය නිසා දින කිහිපයක්ම වේදනාව දෙමින් රුධිරය වහනය වනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැසිය යුතු වනවා. නැවතත් මේ ආභාදය ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවකදී ලිංගිකව එක්වීමේදී භාවිත කරන ලිහිස්සි ද්‍රාවනයක් භාවිතයට ගන්න.

ගුදය ඉරී යෑම

යෝනිය ඉරී යෑම මෙන්ම මෙයත් සිදු වන්නේ ලිංගිකව එක්වන විට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලිහිස්සි ශ්‍රාවයන් නොමැති වීම නිසයි. යෝනිය මෙන් ගුදය විසින් ස්වභාවික ලිහිස්සි ශ්‍රාවයන් නිකුත් නොකරන නිසා කෘතීම ලිහිස්සි ද්‍රාවනයන් භාවිතා කල යුතු වනවා. ගුදය ඉරී යෑම දිනකින් දෙකකින් සුවපත් වන අතර දැඩි වේදනාවක් සහ විශාල ලෙස රුධිරය වහනය වීමක් සිදු වනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැසිය යුතු වනවා. ගුදයේ පීඩා ගෙන දෙන විවිධ බැක්ටීරියා සිටිනා නිසා යෝනිය ඉරී යෑමට වඩා ගුදය ඉරී යෑම අවදානම් සහිත වනවා. ගුදයේ පටක තරමක් සිහින් නිසා පටක හානියට පත් වන මෙවන් අවස්ථාවක ලෙහෙසියෙන්ම “ගොනොර්‍රහේ”, “ච්ලම්ය්ඩිඅ” සහ “HඓV” වැනි විවිධ වෛරස වර්ග ඉක්මණින්ම ශරීරයට ඇතුළු වනවා.

යෝනිය වනවීම

ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදු වන විවිධ ආභාද අතරින් යෝනිය වනවීම කාන්තාවන්ට නිරන්තරයෙන් සිදු වනවා. මෙම තත්වය ඇතිවූ කාන්තාවක් මෙම තත්වය සුවපත් වන තෙක් නැවතත් ලිංගිකව එක්වීමට නොකළ යුතු වනවා. සංසර්ගයෙන් පසුව ඇතිවන වේදනාව සමනය කර ගැනීම සඳහා “ඉබුප්‍රොෆෙන්” වැනි වේදනා නාශකයක් භාවිතා කිරීම මගින් තරමක සහනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒවගේම, යෝනිය වනවීමකට ලක්වූ විට ඇල් මැරුණු ජලයේ ගිලි සිටීමත් වේදනාව සමනයවී නැවතත් සුවපත් වීමට උපකාර වනවා. ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවේදී ඉහත සඳහන් කල ආකාරයට ලිහිස්සි ද්‍රාවන භාවිතා කිරීම මගින් මෙම තත්වයත් මගහරවා ගන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මෙම සෞඛ්‍යය ගැටලුව උත්සන්න වනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

කොන්ඩමය අතුරු දහන්විම

ඇත්ත වශයෙන්ම මෙය හාස්‍ය ජනක සිදුවීමක්. පුරුෂයා විසින් කොන්ඩමයක් පැළඳ ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවක එක්වරම එම කොන්ඩමය අතුරු දහන් වන අවස්ථා වාර්තාවී තිබෙනවා. මෙම සිදුවීම ඔබටත් සිදුවුවහොත් කලබලයට පත් නොවී සන්සුන්ව ක්‍රියා කරන්න. මෙවන් අවස්ථාවක ඔබ සිදු කල යුතු වන්නේ යෝනිය තුලට ඇඟිල්ලක් හෝ දෙකක් දමා කොන්ඩමය සොයා ඉවත් කිරීමයි. කාන්තාව තරමක් තැතිගත් විට යෝනියේ මාංශ පේශී හැකිලෙන නිසා මෙම කාර්යය අපහසු වන්නට පුළුවන්. මේ නිසා කාන්තාව සන්සුන්ව සිටීම ඉතා වැදගත් වනවා.

ශිෂ්නයට සිදුවන ආභාද

මේ පිළිබඳ ඔබ මීට පෙර විවිධ කතා අසා තිබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ශිෂ්නයේ අස්ථි නොමැති නිසා ආභාද ඇති වන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය ඔබට මතු වන්නට පුළුවන්. ශිෂ්නයට අස්ථි නොමැති වුවත් ශිෂ්නය ප්‍රාණවත් වූ පසුව ශිෂ්නයට පීඩනයක් දෙමින් නැමීමක් සිදුවූ විට ශිෂ්නය තුල ඇති රුධිරය පිරිණු කුටීර වලට හානි සිදු වනවා. ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවක ශිෂ්නයට දැඩි වේදනාවක් දැණුනු විට අයිස් කැට මල්ලක් ශිෂ්නය මත තබන්න. වේදනාව දැඩි වනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඇතැම් අවසථා වලදී මෙම තත්වය සුව කිරීම සඳහා සැත්කමක් පවා සිදු කරන්නට වනවා.

මස්පිඩු පෙරලීම

ලිංගිකව එක්වීම ශාරීරික ක්‍රියාකාරකමක් නිසා ලිංගිකව එක්වන විට මස් පිඩු පෙරලීම සිදු වනවා. ඔබ නිරන්තරයෙන් මෙම අද්දැකීමට මුහුණ දෙනවා නම් ව්‍යායාම ආදිය සිදු කරන්න. එමෙන්ම වේදනා නාශක ඖෂධ ලබා ගැනීම මගිනුත් මෙම වේදනාත්මක තත්වයට යම් සහනයක් සලසා ගන්නට පුළුවන්. ඒවගේම, ලිංගිකව එක්වන සෑම අවස්ථාවකම එකම ඉරියව්වක් පමණක් භාවිතා නොකර ඉරියව් කිහිපයකටම මාරු වෙමින් ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්න.

ඇඟිලි නැමීම සහ කැඩීම

ඔබ අත් ඉදිරියට තබා ඉදිරියට නැමී සිටින ඉරියව්වක් භාවිතා කර ලිංගිකව එක්වනවා නම් ඔබේ අත්වල ඇඟිලි වලට හානි සිදු වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. මෙවන් ලිංගික ඉරියව්වක් නිසා ඔබේ ඇඟිලි වලට හානියක් වී වේදනාවක් අත්විඳිනවා නම් වහාම එය මත අයිස් කැට කිහිපයක් තබා ගන්න. දින කිහිපයක් තිස්සේ ඔබට වේදනාවක් දැනෙනවා නම් වහාම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

හිස වැදීමෙන් ඇතිවන කම්පනය

ආලෝකය නොමැතිව දෙදෙනෙකු ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවක දෙදෙනාගේ හිස එකිනෙකට ගැටීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි වනවා. මේ නිසා දැඩි වේදනාවක් සහ හිස කරකැවිල්ලක් ඇති වන්නටත් පුළුවන්. මෙවන් සිදුවීමකට ඔබ මුහුණ දුන්නේ නම් වහාම අයිස් කැට කිහිපයක් එම ස්ථානය මත තබා ගන්න. එමගින් ඔබට ඉදිමුම වලක්වා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් දැඩි වේදනාවක් දැනෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

සම ඇතිල්ලීම නිසා රත් පැහැ වීම

යහන මත හැර වෙනත් ස්ථාන වල ලිංගිකව එක්වීම සතුටක් ගෙන දෙන කරුණක් වනවා. නමුත් ඔබ බිම දිගාවී ලිංගිකව එක්වනවා නම් සම ඇතිල්ලීම නිසා රතු පැහැවී තරමක වේදනාවක් ගෙන දෙන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයට සම පත් වූ විට සම වෙළුම් පටියකින් ආවරණය කිරීමෙන් සමට සිදුවන ආසාදනයන් වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. නැවත වරක් ඔබ යහනෙන් තොර වෙනත් ස්ථානයක ලිංගිකව එක්වනවා නම් තුවායක් හෝ වෙනයම් රෙදි කැබැල්ලක් එලා ගැනීමට මතක තබා ගන්න.

හෘදයාභාද

ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවන දරුණුතම ආභාදය ලෙස හෘදයාභාද හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔබටත් පෙර කලක හෘදයාභාදයක් ඇතිවී ඇත්නම් ඔබේ වෛද්‍යවරයා මුණගැසී ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගන්න. හෘදයාභාද වලට මුල්වන බොහෝ පිරිමි පුද්ගලයින් තමාගේ පළමු හෘදයාභාදයට මුහුණ දෙන්නේ ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවකයි. ඔබ ලිංගිකව එක්වෙමින් සිටිනා විට පපුව තරමක් තද ස්වරූපයක් ඇතිවනවා නම්, ඔක්කාරය, හිස කරකැවිල්ල සහ හුස්ම ගැනීමට යම් අපහසුවක් ඇති වනවා නම් වහාම ක්‍රියාත්මකවී අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර වෙත යොමු වෙන්න

හැකිතාක් ශෙයා කරන්න අතට බේත් බැඳ ඇස් සුව කරන ලන්දේගෙදර ඉසිවරයාගේ රහස 100% සාර්තක වෙනවා නිසැකයි

පාණදුරේ ඩන්ස්ටන් සේනාරත්න මහතා බොහෝ කාලයක් ඕමානයේ ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක නිරත වූවෙකි. දිනක් ඔහුට දකුණු ඇසේ වෙනසක් දැනෙන්නට විය. එය පිටින් බලන්නකුට නොතේරුණද ඇහැ ඇතුළෙන් වතුර බින්දුවක් වැටෙනවා වැනි දැනීමකි.

එරට වෛද්‍යවරයකු හමු වූ විට කීවේ දෘෂ්ටි විතානයට ලේ ගලන බැවින් ලේසර් කළ යුතු බවය. එයින් සුවයක් දැනුණ ද ටික කලකින් ලෙඩේ යළි මතු විය. ඉන්පසු විස්තරය සේනාරත්න මහතා කීවේ මෙසේය.

“පස් වතාවක් ලේසර් අල්ලලා ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවා ඕමානෙදි. පස්සේ කීවා දැන් කරන්න දෙයක් නෑ කියලා. මම ලංකාවට ආවත් කළේ ඒකමයි.

වෛද්‍යවරු කීවේ ප්‍රතිකර්මවල බලය තියෙන්නේ මාස 4ක් 5ක් විතරයි කියලායි. ඒත් මම ආයේ රට ගියා. කීවා වගේම ආයෙත් ඇහැ ඇතුළේ සත්තු යනවා වගේ දැනුණා. ආයෙත් ලංකාවෙදී ලේසර් හත් වාරයයි ඉන්ජෙක්ෂන් හතයි ඇහැට එන්නත් කළා. දකුණු ඇහැ යන්තම් හොඳ වෙද්දී වම් ඇහැටත් ලෙඩේ ආවා.

ඒකට ලේසර් 8 වතාවයි, ඉන්ජෙක්ෂන් 7යි. අන්තිමට වම් ඇහැ පේන්නෙම නෑ. 2006 රස්සාවෙන් අස්වෙලා ලංකාවට ආවා.

දවසක් වම් ඇහේ ලොකු මොකක්ද වුණා කියලා මට දැනුණා. වෛද්‍යවරයා කීවා දෘෂ්ටි විතානය ගැලවිලා ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කරන්න වෙයි, සම්පූර්ණ සාර්ථක වෙයිද කියන්න බෑ කියලා. නැතත් ඇහැ නරක් වුණොත් අයින් කරන්න වෙන නිසා අපි ලක්ෂ ගාණක් වැයකරලා පැය තුනහමාරක ශල්‍ය කර්මයක් කළාම ඡායාව වගේ පෙන්න ගත්තා. ඔහොම ඉද්දී 2015 නොවැම්බරයේ පිටරට මගේ යාළුවෙක් කියලා ලන්දේගෙදර දයාබන්දු වෙද මහත්මයා ළඟට ආවා. බෙහෙත් බැඳලා සති තුනෙන් ඡායාව පෙනුණු ඇහෙන් හොඳට පේන්න ගත්තා.“

අපි ලන්දේගෙදර වෙද මහතා සොයා මහරගම පමුණුව පාරේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයට ගියෙමු. එහිදී ඇසු දුටු කතා තහවුරු කර ගැනීමට ගැලනිගම අධිවේගී මාර්ගය අසල පාණදුර පාරේ ලන්දේගෙදර නයනාරෝග සුව අසපුවේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගන්නා අක්ෂි රෝගීන් පිළිබඳ සොයා බැලුවෙමු.

අප යන විට වැඩි සුවයක් ලැබූ අය රාත්‍රී ආහාරය සකසමින් සිටියහ. රෝගීහු පහළොස් දෙනෙක් පමණ නිදහසේ සැරිසැරූහ. හොඳින් ඇස් නොපෙනෙන අයට පෙනෙන අයගේ නොමඳ සහාය ලැබේ.

වෙද මහතා නිහඬව රෝගියකුගේ අතේ මහපටැඟිල්ල තෙලින් පොඟවා කොළ පැහැ සම්බෝලයක් වැනි යමක් නියපොත්ත මතත්, ලූනු සුද්ද කරන විට යොදා ගන්නා මහපටැඟිල්ලේ තුඩ කොටසේත් තවරා බුලත් කොළයකින් ඔතා බැන්ඩේජ් පටියකින් ගැසුවේය. වැඳ ආචාර කළ රෝගියා ද කතා බහින් තොරව කාමරයට ගියේය. අපේ පුදුමය දුටු වෙද මහතා, “හා… දැන් කතා කරමු“ කියා සිනාසුණේය.

“බෙහෙත් කරද්දි කතා කරන්නේ නැද්ද?“ මම විමසීමි.

“මේක ඇත්තටම කෙමක්. කෙම්වලදි කතාව තහනම්“ වෙද මහතා පැහැදිලි කළේය.

“ඇස්වලට නෙවෙයිද බෙහෙත් ගාන්නේ“

“ඇස්වලට සම්බන්ධ ස්නායු, නිල ගොඩක් පිහිටන්නේ අතෙයි කකුලෙයි මහපටැඟිලිවල. වම් ඇහේ අසනීපවලට දකුණු අතේත්, දකුණු ඇහේ නම් වම් අතේත් බෙහෙත් බඳිනවා. අතෙයි කකුලේ දෙකේම බැඳලා ප්‍රතිඵල ඉක්මන් කරන්නත් පුළුවන්. රාත්‍රී කාලය තමයි බෙහෙත බඳින්න සුදුසුම.

එතකොට කතා බහ කරන්න අවශ්‍යත් නෑනේ. නැත්නම් උදේ 9 සිට මධ්‍යාහ්න 12 වන තුරු ස්නායු හොඳින් ක්‍රියාකාරී නිසා ඒ වෙලාවටත් පුළුවන්. හැබැයි බෙහෙත් බඳින තුරු රෝගියා වගේම මමත්, බෙහෙත අතේ තිබෙන තුරු රෝගීයාත් කතා කරන්න හොඳ නෑ.

බේත කරන කාලය තුළ කංකුං, මුගුණුවැන්න, අළුකෙසෙල්, රතුඅල, ඌරුමස්, හරක්මස්, මෝර – මඩු මාළු සහ කරවල, මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි තහනම්. මළ ගෙවල්, කොටහළු ගෙවල්, වැදුම්ගෙවල කිළි අහුවෙන්නත් බෑ. තහනම් දේවල් කරලා වැඩ වරද්දගත් අයත් ඉන්නවා. ගෙදර සාමාන්‍ය කිළිවලින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වයස අනුව කොස් එහෙම වැඩිය කෑවොත් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද වෙන්න බලනවා. පොළොස් නම් ගුණයි.“

වෙද මහතා විස්තර කියන අතර බේත් වර්ගය පිළිබඳ අපට කීවේ ඉන්ද්‍රාණි විජේසූරිය වෙද හාමිනේ ය.

“මේ රහස් බේත හදන්න අවශ්‍ය කොළ වර්ග ගේන්නේ සිංහරාජේ පැත්තෙන්. කොළ වර්ග බයිසිකලේ තියාගෙන එද්දි අවශ්‍යතාවක් වුණොත් කතා කරන්නේ බයිසිකලෙන් බැහැලා. දවසක් තඩි කූඩැල්ලන් අට දෙනෙක් මගේ කකුල්වල එල්ලිලා. ඒත් බේත අල්ලන් ඉන්නතුරු කතා කළේ නෑ.

එහෙම ගෙනැත් විශේෂ බේත් ගලක අඹරලායි මිශ්‍රණය හදා ගන්නේ. පහුගිය පෑවිල්ලට මේ පැළෑටි වේලිලා ගිහින් තිබුණා. සමහරු කැළෑ ගිනිතියද්දී මේවා විනාශ වෙනවා. එහෙම දිගටම වුණොත් ලෝකේ කොහේවත් මේ විදිහට ඇස් හොඳ කරන්න බේතක් නැති වෙයි.“

එසේ ඇය අනතුරු අඟවන අතර වෙද මහතා අපට මේ වෛද්‍ය කර්මයෙන් සුව කළ හැකි ඇස් රෝග වර්ග පිළිබඳ පැහැදිලි කළේය.

“අපේ සීයා සර්වාංගත්, සර්ප විෂ සඳහාත් වෙදකම් කළා. තාත්තා මේවාට යොමු වුණේ නෑ. ඒත් අපේ මාමා වෙදකම දිගටම කරගෙන ගියා. මමත් මුලදි මේ ගැන උනන්දු වුණේ නෑ. ඒත් පස්සේ හිතුණා පෙනීම ලබාදෙන එක පිනක් කියලා. ඒ නිසා ඇස් රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගත්තා.

මේ බේතෙන් පුළුවන් ඇස්වල වතුර, කඳුළු ගැලීම, ඇස්වල කොරපොතු, ඇස් සිදුරුවීම, දිගු කාලීන අන්ධබව (ග්ලූකෝමා), උපන් වපර, මස් දලු, ජානමය අන්ධබව, ඇසේ නහරවල ලේ කැටි හිරවීම, ඇස් ඉදිමීම වැනි ඕනෑම රෝගයක් සුව කරන්න. තව ලෙඩක් තිබෙනවා. ඇස් රතුවෙලා යකෙකුගේ වගේ එළියට පනිනවා. ඒවා පවා අපේ බේතෙන් හොඳ වෙනවා. සමහරුන් එනවා රතිඤ්ඤාවලින් ඇස් පිච්චිලා.

ඒත් ස්නායුව තිබුණ නිසා අප දවස් 20න් හොඳ කළා. ඇස් තැලිලා, පරම්පරා 7කට වරක් අන්ධවෙලා එන අය අපෙන් බේත් ගන්නවා. කාචයට උඩින් එන පටලය ලේසර් කරන්නේ නැතුව දවස් 10න් වගේ ඉවත් වෙනවා මේ බේතෙන්. තව දරුවෙක් ආවා ඇස්වලට පනුවෝ විදලා හිල්වෙලා කියලා. ලංකාවේ බැරි නිසා ඉන්දියාවේ ගෙනියන්න හිතාගෙන. මේ බේතෙන් දින 10න් ලෙඩේ හොඳ වුණා.

තවත් අය එනවා ඇහේ රොඩු පාවෙනවා වගේ කියලා. ඒක කල්ගත වුණොත් ඇස් පෙනීම නැතුව යනවා. එය මාස එකහමාරෙන් හොඳ කරනවා. ලෝකේ රටවල් ගණනාවක ගිහින් හොඳකරගන්න බැරිවුණු විදේශිකයන් පවා අප ළඟට එනවා ඇස් රෝගවලට බේත් ගන්න.“

එවන් විවිධ රෝගවලට නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගන්නා කීපදෙනකු සමඟ අප කතා කළෙමු. ඉන් ඉතා විශේෂ වූයේ අවුරුදු 33 යුවතියකි. ඇගේ යහපත වෙනුවෙන් නම්ගම් සඳහන් නොකරමු.

“අවුරුදු හත අටකට කලින් දුර පේනවා අඩුවක් දැනිලා කන්නාඩි ගත්තා. ඒත් දිගටම පෙනීම අඩු වුණා. වෛද්‍යවරුන් කීවා මට අවරුදු 15-16 කාලේ ඉඳන් මේ ‘රෙටිනා පිග්මන්ටෝසා‘ ලෙඩේ තියෙන්න ඇති, දිගටම පෙනීම අඩුවෙලාම යයි කියලා. මේ වෙද මහත්මයා ගැන තොරතුරක් දැනගන්න ලැබිලා එනකොට මීදුමක් මැද්දේ ඉන්නවා වගේ, කිසි දෙයක් පේන්නේ නෑ. මේ වෙද්දි මාස 10ක් විතර බේත් කරනවා. දැන් ඇස්වල වටෙන් පේනවා. මැද තාම මීදුම වගේ. ඒකත් තව ටික දවසකින් හොඳ වෙයි.“

ඇගේ සිරුරේ යම් තත්ත්වයක් නිසා සුව විමේ වේගය අඩු බවකි වෙදමහතා කීවේ.

අවරුදු 76ක් වූ ඌවතැන්නේ පී. වී. එම් ධර්මසේන මහතා සිය ප්‍රගතිය ගැන මෙසේ පැවසුවේය.

“මාව ගෙනාවේ කණවැල අල්ලගෙන. කිසිම දෙයක් පෙනුණේ නෑ. බෙහෙත් බැඳලා සුමාන දෙක යද්දි මට ඡායාව වගේ පේන්න ගත්තා. දැන් හොඳටම පේනවා. වම් ඇහැ තවත් ටිකක් හදාගන්නයි මම ඉන්නේ. බුදු බව අත්වෙන්න ඕනෑ මේ වෙද මහත්තයාට අපේ ඇස් පාදනවට“

ගාල්ලේ පද්මා රත්නපාල මහත්මියද ග්ලූකෝමා තත්ත්වයෙන් වසර පහක් පමණ දුක්විඳි අයෙකි.

“මම ඇවිත් දවස් 8ක්. ග්ලූකෝමායි ඇහේ ප්‍රෙෂරුයි කියල ඉස්පිරිතාලෙන් කීවා. මේ බේත බැන්දාම ඇස්වල ඉඳන් ඇඟිලිවලට මොනවාදෝ ඇදෙනවා වගේ දැනෙනවා.“

මර්සි ඇග්නස් පෙරේරා මහත්මිය කීවේ බේත් බැන්ද පසු ඇඟිල්ලේ ඇනුණු කටුවක් ඇදෙනවා වැනි කැක්කුමක් පැය දෙක තුනක් තිබී හොඳ වන බවයි.
“හතළිස් ඇඳිරිය, හැට ඇඳිරිය ඇති අයට ද කන්නාඩි නොදමා සිටීමට මේ බේත හේතු වන බව කී වෙද මහතා පාසල් වියේ දරුවන්ගේ ඇස් අමාරු දින 10 කින් පමණ හොඳ කළ හැකි යැයිද පැවසුවේ උදාහරණයක් සපයමිනි.

නුගේගොඩ බාලිකා විදුහලක දැරියකගේ මවගෙන් ඒ තොරතුරු අපි ඇසුවෙමු.

“දුවට වයස 14 යි. පාඩම් කරද්දි ඇස් බොඳයි කීවා. මම හිතුවා කන්නාඩි දාන්න ආසාවට කියලා. වෛද්‍යවරුන් කීවා ග්ලූකෝමා කැරටිකෝනස් කියන ලෙඩේ තියෙන්නේ කාච දාන්න ලක්ෂ කීපයක් යයි කියලා. ඒත් දූගේ ඇස් දෙක නිසා අපි කැමති වෙලා ඉද්දි වෙද මහත්තයා ගැන ආරංචි වුණා.

මාස තුනක් විතර බේත් බැන්දට පස්සේ දොස්තරලා කීවා හරි පුදුමයි ලෙඩේ සියයට 75 ක් හොඳ වෙලා කියලා. වම් ඇහැ හොඳටම හොඳ නිසා අපි මගදි නැවැත්තුවා. පස්සේ ආයේ බැලුවාම වෙනස් නිසා වෙද මහත්තයාට කීවාම ඒගොල්ලන් හොඳයි කියන තුරු ඉවසීමෙන් බේත් කරන්න කියලා තේරුම් කළා. දැන් අනෙක් ඇහැත් සියයට 75 ක් හොඳවෙලා. තව ටික දවසකින් ඒකත් සම්පූර්ණ වෙයි.“

මෙවැනි සේවයක් නියම කළ මිලකින් තොරව රෝගියා දෙන පඬුරකින් සෑහී ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් ලන්දේගෙදර දයාබන්දු වෙද මහතා, පාරම්පරික අක්ෂි වෛද්‍ය, දේශබන්ධු, දේශාභිමානී, ජනතා පුත්‍ර, ශිරෝමනී හා වෛද්‍ය විද්‍යා දර්ශනවේදී යන ගෞරව සම්මාන රැසකින්ද, ඔහුගේ බිරිඳ ඉන්ද්‍රාණි විජේසූරිය වෙද හාමිනේ දේශාභිමානී, ජනතා ප්‍රසාදිනී, වීරමාතා ආදී සම්මාන රැසකින් ද පිදුම් ලබා තිබේ.

එදිනෙදා ඇස් දැවිල්ලට තැම්බුණු තේකොළ කුඩා පොට්ටනියකින් ඇස් තවා, පිපිඤ්ඤා පෙති දෙකක් ඇස් පියන් මත තබන්නැයි වෙද හාමිණේ අත්බේතක් ද කීවාය.

වෙද මැදුරේදී පෙනීම යළි ලැබූ අපූරුව ගැන මාලේවන මහතා කීවේ වෙනස් ආකාරයක කතාවකි.

“අපේ පරම්පරාවටම දියවැඩියාව. මගේ නංගිගේත් මල්ලිගේත් ඇස් පෙනීම නැතිවයි ජීවිත කෙළවර වුණේ. මගේත් කළු ඉංගිරියාවට ලේ බින්දු ඇවිත් වැහුණා. ලේසර් කළා. ඒක හරියට සියුම් නහර වෙල්ඩින් කරනවා වගේ වැඩක්. තව එකක් පිපුරුවොත් අයෙත් ලේසර් කරන්න ඕනා.

කොළඹ නගර සභාවෙන් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ වීරකැටියේ ගෙදරදි කුඹුරේ තෙල් ගහලා ඇස් රතුවෙලා බෙහෙත් අරන් හොඳ වුණා. පස්සේ දවසක ඒ වැඩ බලන් ඉඳලා ආයේ රතු වුණා. බේත් ගත්තට පස්සේ ඒ ඇහේ නහය පැත්තෙ අගිස්සෙන් කහපාට කුඩක් වගේ අාවා.

ඉස්පිරිතාලෙන් ඇහැ නරක්වෙලා කියලා අයින් කළා. අනෙත් ඇහෙත් ලේ බින්දු එනවා දැනිලා බොඳ වෙන්න ගත්තා. පස්සේ වෙදමහත්තයා ළඟට ආවා. කලින් ඇහැ ඉවත් නොකළා නම් සනීප කරන්න තිබුණා කියලත් වෙද මහත්තයා කීවා. මාස එකහමාරක් බේත් බඳිද්දී බොඳ ඇහේ තත්ත්වය වෙනස් වුණා.

දවසක් උදේ ලන්දේගෙදර නයනාරෝග සුව අසපුවේ අඹ ගහේ මල් පිපිලා, ඒවායේ කිනිති වෙන්වෙලා තියෙන හැටි පවා පේනකොට මට දැනුණේ පුදුම සතුටක්.“

හෘදයාබාධයක් ඇතිවූ විගස දිය යුතු ප්‍රථමාධාර හෘද රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන් ඒකනායක කලයුතු දේ කියයි ජිවිතයක් බේර ගන්න ශෙයා කරන්න

විනාඩියට 80 – 100 වාරයක් පමණ මේ බාහිර සම්බාහනය කරන්න. ඕනෑවට වඩා වේගයෙන් සම්බාහනය කිරීමෙන් වැළකෙනු පිණිස එක,දෙක, තුන යනාදී වශයෙන් ගණන් නොකොට එක් දහසයි එකයි. එක් දහසයි දෙකයි. එක් දහසයි තුනයි….යන පරිද්දෙන් ගණනය කරන්න.

හෘද රෝගියකු ළඟ පාත සිටිදැයි වහාම විමසන්න. මෙම රෝගීන් ළඟ හදිසි අවස්ථාවක දී දිව යට තබා ගත යුතු ටී.එන්.ටී පෙති ඇත. එබඳු රෝගියකු ළඟ සිටියහොත් ඔහුගෙන් ටී.එන්.ටී. පෙති දෙකක් ඉල්ලා කුඩු කොට, රෝගියාගේ දිව යට තබන්න. විනාඩි දහයකට පසු වේදනාව තවමත් පවතින්නේ නම් තවත් ටී.එන්.ටී. පෙති දෙකක් එලෙසම දෙන්න. පැය භාගයක් ඇතුළත පෙති 06කට වඩා දෙන්න එපා.

නිවසේ දී කාර්යාලයේ දී හෝ මහ මග හෝ අයකුහට පපුවේ වේදනාවක් ඇති වුවහොත් මේ ලෙස ක්‍රියා කරන්න.

ද රෝගියා තිරස් ව සැතැපීමට සලස්වන්න. ඇඳක් නැත්තම් සුදුසුතම ස්ථානය බිමයි. පැත්තට හැරෙන්නට වුවමනා නම් ඊට ඉඩ දෙන්න. සිහි මඳ රෝගියකු නම් පැත්තට හැරෙන්නට වුවමනා නම් ඊට ඉඩ දෙන්න. සිහි මඳ රෝගියකු නම් පැත්තකට හරහා තබන්න. (වමනය හා කෙළ පෙණහැල්ලට යෑම වැළැක්වීම පිණිස මෙසේ හරවා තැබීම අවශ්‍ය ය)

* දිගාවී සැතපීමට ඉඩක් නැත්තම්, පුටුවක වාඩි වී සිටියාට කම් නැත. එහෙත් ශරීර මට්ටමට එන ලෙස කකුල් ඔසවා බංකුවක් (වැනි දෙයක්) මත තබන්න.

* වාඩි වී සිටීමෙන් හුස්ම ගැනීම පහසු බව රෝගියා පවසහොත් ඒ ඉරියව්වෙන් ම සිටීමට ඉඩ හරින්න.

* තදට ඇඳ ඇති ඇඳුම් ලිහිල් කරන්න. ඉනපටි, ටයිපටි ආදිය ඉවත් කරන්න.

* මලපහ කිරීමට හෝ මුත්‍රා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඇඳේ දිගා වී සිටිය දී ම එසේ කිරීමට ඉඩ හරින්න. නැගිටුවා ඇවිද්දවීම වැරදියි.

* වෙනත් හෘද රෝගියකු ළඟ පාත සිටිදැයි වහාම විමසන්න. මෙම රෝගීන් ළඟ හදිසි අවස්ථාවක දී දිව යට තබා ගත යුතු ටී.එන්.ටී පෙති ඇත. එබඳු රෝගියකු ළඟ සිටියහොත් ඔහුගෙන් ටී.එන්.ටී. පෙති දෙකක් ඉල්ලා කුඩු කොට, රෝගියාගේ දිව යට තබන්න. විනාඩි දහයකට පසු වේදනාව තවමත් පවතින්නේ නම් තවත් ටී.එන්.ටී. පෙති දෙකක් එලෙසම දෙන්න. පැය භාගයක් ඇතුළත පෙති 06කට වඩා දෙන්න එපා.

* ඇස්පි‍්‍රන් හෝ දියවෙන සුලු ඇස්පී‍්‍රන් පෙත්තක් ඇල්වතුර කෝප්ප 1/4පමණ දිය කොට රෝගියාට පොවන්න. මෙය ඉතා වැදගත් පියවරෙකි.

* දහඩිය දැමීම අධික නම් රෙදි කඩකින් පිසදමා සෙමෙන් පවන් සලන්න.

* රෝගියා වටා බොහෝ දෙනා වට වී සිටීම නොමැනවි. එයින් ඔහුට වාතාශ්‍රය නොලැබෙනු පමණක් නොව මානසික අසහනය ද වැඩිවේ.

* ගෑස් අඩංගු බීම,බ්‍රෑන්ඩ් ආදිය නොදිය යුතු ය.

හෘද ශ්වසන පුනර්ජීවනය – මුලික ක්‍රියා පිළිවෙළ

* හෘදය ගැස්ම නැවතුණු විට කරනු ලබන ප්‍රථමාධාර ක්‍රමයට “හෘද ශ්වසන පුනර්ජීවනය “ යයි කියනු ලැබේ.

පහත සඳහන් ලක්ෂණ එකක් හෝ වැඩි ගණනක් හෝ හෘදයාබාධ රෝගියකු කෙරෙහි දුටු කල්හි හද ගැස්ම නැවතුණු බව උපකල්පනය කළ යුතුය.

* එනම්- ශ්වසනය නැවතීම

* නාඩිය හසු නොවීම

* ශරීරය (වලිප්පුවක දී මෙන්) ගැස්සීම

* ඇස් උඩට කරකැවී යාම

* ඇඟිලි තුඩු ද නිල් පැහැවීම

මේ රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් වහාම පහත සඳහන් ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කරන්න.

* තමාගේ දකුණත මීට මොළවා රෝගියාගේ පපුවේ වම් පැත්තට (ශරීරයට හෘදය මතුපිටට) වැරෙන් තලන්න.

ඒ කළ වහාම බාහිර හෘද සම්බාහනය ආරම්භ කළ යුතුයි.

මෙහිදී කරනුයේ රෝගියා ගේ හෘදය, පපු ඇටයත්, කොඳු ඇට පේළියත් අතර තෙරැපීමයි. එවිට හෘදයේ ඇති රුධිරය ශරීරයට ගලා යයි. මෙය සාර්ථකව කරනු පිණිස රෝගියාගේ කොඳු ඇට පෙදෙස නොනැමී තිබිය යුතුය. එබැවින් රෝගියා බිම වැතිරවී ඉතා සුදුසුය. අනතුරුව තමාගේ අත්දෙකම රෝගියා ගේ පපු ඇටය මැද තබා අඟල් 1 1/2 – 2ක් පමණ පහළට පපු ඇටය එබිය යුතුය. මේ සඳහා තමාගේ සිරුරේ බර උපයෝගී කර ගැනීම යෝග්‍යය. (මෙසේ කිරීමේදී රෝගියාගේ ඉළ ඇටයක් දෙකක් බිදුණාට පසු තැවෙනු අනවශ්‍යය)

විනාඩියකට 80 – 100 වාරයක්

විනාඩියට 80 – 100 වාරයක් පමණ මේ බාහිර සම්බාහනය කරන්න. ඕනෑවට වඩා වේගයෙන් සම්බාහනය කිරීමෙන් වැළකෙනු පිණිස එක,දෙක, තුන යනාදී වශයෙන් ගණන් නොකොට එක් දහසයි එකයි. එක් දහසයි දෙකයි. එක් දහසයි තුනයි….යන පරිද්දෙන් ගණනය සඳහා උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සෑම සම්බාහන හතරකට හෝ පහකට හෝ පසුව කෘත්‍රිම ශ්වසනයක් ද කළ යුතුය.

කෘත්‍රිම ශ්වසනය

පළමු කොට වෙද ඇඟිල්ල රෙදි කඩකින් වෙලා රෝගියා ගේ මුව ඇතුළෙහි ඇති සෙම, වමනය, බොරු දත් ආදිය ඉක්මනින් ඉවත් කරන්න. ඉන්පසු රෙදි කඩකින් තේ හැඳි මිටක් වෙලා එය දිවට උඩින් යොදා දිව පිටුපසට වැටි යාම වළක්වාලන්න. (එසේ වැටුණොත් ශ්වසන මාර්ගය අවහිර වේ)

අනතුරුව රෝගියාගේ නිකට (තමාගේ දකුණු අතින්) හැකි තරම් උඩට (ඉහළට) උස්සා තමා ගේ වම් අතින් රෝගියාගේ නාස්පුඩු) තද කොට වසා ගන්න. (මේ සඳහා තමා රෝගියාගේ දකුණු පැත්තේ සිටිය යුතුය.

* නාස් පුඬු වසා නිකට උස්සා කට අරින පරිදි

* නාස් පුඬු වසා නිකට උස්සා කට අරින පරිදි

සෑම සම්බාහන හතරකට වරක්ම කෘත්‍රිම ශ්වසනයක් දිය යුතු ය.

දැන් හැකි තරම් ගැඹුරට හුස්ම ගෙන තමාගේ මුව, රෝගියාගේ මුවට තද කොට තබා වැරෙන් ඔහුගේ මුව තුළට හැකි තරම් හුස්ම පිඹින්න. රෝගියාගේ මුව මත ලේන්සුවක් එළා මෙය කළාට වරදක් නැත. හරියට මෙය කළහොත් රෝගියාගේ පපුව හුස්ම නිසා පිම්බෙනු ඇත. දැන් දෑත ම ඉවත් කොට යළිත් බාහිර සම්බාහනය අරඹන්න.

මවක් වෙන්න බැරිව ලතවෙන කාන්තාවකට පිහිටක් වෙමු දරුවන් නැතිව පසු තැවෙන අයට දරුවන් ලබාදෙන සින්හල වෙද මාමා හැමෝවම දැනුවත් කරමු

විවාහ වී වසර හත අටක්‌ ගත වූවත් සමහර අඹු සැමියන්ට මවු පිය පදවිය ලබාගැනීමට දුෂ්කර කාර්යයක්‌ වී තිබේ. බටහිර වෙදකම කළත් දේවාල, කෝවිල් ආදියට ගොස්‌ බාරහාර වුවත් දරුවකු ලබා ගැනීමේ ප්‍රර්ථනාව ඉටුනොවූ බොහෝ අඹු සැමියෝ සිටිති. මෙබඳු දරු දුකින් පෙළෙන වෛද්‍යවරු, නීතිවේදීන්, පරිපාලන නිලධාරීන් වැනි අයද සිටිති.

මෙබඳු අඹුසැමියන් නිතර දෙවේලේ ගමේ වෙද මාමා හමුවීමට දිවයිනේ හතර දිග් භාගයෙන් පැමිණෙන අතර එසේ පැමිණෙන අඹු සැමියන් දහසක්‌ පමණ දෙනා මේ වන විට දරුවන් ලැබ මවුපියන් බවට පත්වී ඇති අන්දම වෙද මාමාගේ වෙදපොත බැලීමෙන් පැහැදිලි වේ.

දරුවන් නැති අඹුසැමි යුවළකට දරුවකු ලබාදීමට අතොරක්‌ නැති වෙදහෙදකම් කරන්නේ නැත. එක්‌ අවස්‌ථාවක්‌ හැරෙන්නට කෙම්පහන් කරන්නේද නැත. කිසිදු මුදලක්‌ අය කරන්නේ ද නැත. නමුත් මානව සමාජයේ චිරස්‌ථිතිය සඳහා නිශ්ශරණාධ්‍යාශයෙන් යුතුව මේ වෙදකම කරගෙන යායුතු යයි. වසර 700 කට වඩා පැරණි ආරම්භක පුස්‌කොළ පොතේ මුලටම සඳහන් කර තිබේ. එසේම මේ වෙදකම ‘පිට නො දෙනු’ යන වගන්තියද පුස්‌කොළ පොතේ ලියා ඇත.

වසර හත්සීයක්‌ තරම් පැරණි මෙම පාරම්පරික වෙදකමේ වර්තමාන හිමිකරු වන්නේ මේ වන විට වයස අවුරුදු 90 කට ළංවී සිටින මැදියාවේ ඩී. එම්. ටිකිරි බණ්‌ඩා වෙද මාමාය.

වෙද මාමා සිටින්නේ එප්පාවලට නුදුරු ‘මැදියාව’ ගමේය. බොහෝ අය බස්‌රියකින් එප්පාවලට පැමිණ ත්‍රිරෝද රථයකින් මැදියාවේ වෙද මාමා සොයා යති.

මා අත්දුටු හැටියට මේ වෙදකමේ බැරූරුම් දෙයක්‌ සිදුවන්නේ නැත.

වෙද මාමා මෙසේ කීය.

වඳබව කාන්තාවන්ට පමණක්‌ නොව පිරිමින්ට ද තිබේ. එවැනි විවාහයක එක්‌ අයකු හෝ වඳභාවය ලබා ඇත්නම් ඒ පවුලට දරුවන් ලැබෙන්නේ නැහැ.

සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන්ට සිදුවන තනිකම් දොෂය ශරීරයේ අධිකතම උෂ්ණය වයස 35 ට වඩා වැඩිවීම වැනි හේතූන් නිසා දරුඵල අහිමි වේ. තනිකම් දොෂයට පුංචි සාත්තුවකින් අතේ නූලක්‌ බැඳීමෙන් ද ශරීරයේ අධික උෂ්ණයට ශරීරය නිවෙන්නට බෙහෙත් දීමෙන් ද දරුඵල ලබාගත හැකිය. මෙය ඉතාමත් සරල වෙද කමක්‌ පිරිමින්ට ද අභ්‍යන්තර ශරීර දොෂ තිබේ. ඒවාද ඖෂධ මගින් සුවකළ හැකියි. වරක්‌ හෝ දෙකක්‌ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් දරුඵල ලබාගත හැකි බව වෙද මාමා කියයි.

උෂ්ණය නිවීයාමට බෙහෙතක් දීම වැනි සරල වෙදහෙදකමකින් ඔහු දරුවන් ලබාදීමේ පින්කම කරගෙන යන නමුත් වෙද පොතේ තහංචියට අනුව කිසි‍වකුගෙන් මුදල් අයකරන්නේ නැත. එය හුදු සමාජ සත්කාරයකි. එප්පාවලට පැමිණ කිලෝමීටරයක් තරම් දුරින් මැඩියාවේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසට යාහැකිය. ලිපිනය ඩී. එම්. ටිකිරිබණ්ඩා වෙද උන්දෑ, මැඩියාව, එප්පාවල

දුර බැහැර සිට එන අය කලින් කතාකොට දිනයක්‌ ලබාගැනීම සුදුසුබව වෙද මාමා කියයි. වෙද මාමාගේ දුරකථන අංකය මෙසේය. 025-2249342

කිසිම වෙදකමකින් සනීප කරන්න බැරි ලෙඩවලට බෙහෙත් නාඩිවාක්‍යයේ තියෙනවා මෙන්න ස්වාමීන් වහනේසේ සියල්ල හෙලි කරයි

නාඩි වාක්‍ය පිළිබඳව අපි විටින් විට අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහ නාහිමියන් සමග සාකච්ඡා කළෙමු. මෙම සාකච්ඡාවන් සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රවෘත්ති) දිවංගත ප්‍රභාත් මානවසිංහ මහතා ද, දිවයින පුවත් පතේ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘව සිටි දිවංගත දයාරත්න රණසිංහ මහතා ද සහභාගි වූහ.

සිංහල බසින් රූපවාහිනි සාකච්ඡාව මෙහෙය වූයේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්‌ථා නිවේදකව සිටි සුගත් ලයනල් රණසිංහ මහතාය. ඉංග්‍රීසි බසින් සාකච්ඡාව මෙහෙයවූයේ එවකට ස්‌වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ ක්‍රීඩා වාර්තාකරු ලෙස සේවය කළ අතුල රත්නායක මහතා ය. ඇතැම් අවශ්‍ය කරුණු සහ ගැටලු සහිත තැන් පිළිබඳ විමසන ලද්දේ මවිසිනි.

එකී සාකච්ඡා වෙන් වෙන් වශයෙන් දැක්‌වීමෙන් පාඨක ඔබ තුළ ඇතිවිය හැකි ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් මඟ හැරීම සඳහා අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමියන්ගෙන් අප අසන ලද සියලු ප්‍රශ්න සහ උන්වහන්සේ දුන් පිළිතුරු සරලව පාඨක ඔබගේ පහසුව සඳහා මෙසේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වශයෙන් කැටි කොට කොටස්‌ වශයෙන් පළවන බව සලකන්න.

ප්‍රශ්නය ( ඔබවහන්සේගෙන් මං අහන්න බලාපොරොත්තු වුණ ප්‍රශ්නය ළඟට ඔබ වහන්සේ මාව යොමුකළා. නාඩි වාක්‍ය කියවපු බොහොඇ දෙනා කියනවා තමන්ට මුහුණදීමට සිදුවන අපල උපද්‍රව ආදියට කළ යුතු පිළියම් වශයෙන් විවිධ පුද පූජා පවත්වන්න කියලා තියෙනවා කියලා. ඇතැම් හින්දු දෙවිවරුන්ටයි පුද පූජා පවත්වන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වය පිළිබඳ කිසියම් පැහැදිලි කිරීමක්‌ කළොත් වටිනවා ස්‌වාමීනි.

නාහිමි ( හොඳයි මේ නාඩි වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළ බොහෝ සෘෂිවරු බෞද්ධයෝ නෙවෙයි. බුදුන් වහන්සේ උපත ලබන්නට අවුරුදු 3500 කට විතර ඉස්‌සර ජීවත් වුණු අය. ඔවුන් හින්දු භක්‌තිකයෝ. සෘෂිවරු පිහිට පැතුවේ දෙවිවරුන්ගෙන්. සමහර දෙවිවරු සෘෂිවරුන්ට නාඩි වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළා කියලා මීට පෙර මං කීවා. ශිව පාර්වතී, ස්‌කන්ධ ගණදෙවි, සරස්‌වතී, ලක්‌ෂ්මී ආදි දෙවිවරුන්ගේ පිහිට මේ සෘෂිවරුන්ටත් තිබුණා. එම නිසා නාඩි වාක්‍ය කියවන අයට මේ දෙවිවරුන්ට පුද පූජා කරන ලෙසට එම සෘෂිවරු ලෝකවාසීන්ට කියලා තියනවා.

ප්‍රශ්නය ( ස්‌වාමීනි, ඇතැම් දෙනා මේ නාඩි වාක්‍ය කියලා තියෙන කළ යුතු පුද පූජා විධි අහලා, මේ දේවල් උපහාසයකින් බැහැර කරලා, අමතක කරනවා. ඔබවහන්සේට මෙවැනි අත්දැකීම් තියෙනව ද? ස්‌වාමීනි මෙහෙම පුද පූජා කිරීම පැහැර හැරීම නිසා දුෂ්කරතාවට, අමාරුවට පත්වුණු අවස්‌ථා පිළිබඳව.

නාහිමි( හොඳයි මං පිට අය ගැන විස්‌තර කියන්නේ නැහැ. මගේ නංගිට සිද්ධ වුණු සිද්ධියක්‌ මං පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ පවුලේ ඇත්තෝ දැන් මේ භවයෙන් ඉකුත්වෙලා. එම නිසා ඒ අයට අපහාසයක්‌ සිදුවෙන්නේ නැහැ. මගේ නංගි රංමැණිකේ. මම කුඩා කාලයේ නංගිත් එක්‌කයි කෑවේ බීවේ නිදා ගත්තේ එකටයි. මම මහණ වෙන්න යනකොට නංගි නිදාගෙන හිටියේ. මම යන බව දැනගෙන නංගි අඩයි කියලා හිතලා නංගිට මං කතා කෙරුවේවත් නැහැ.

නංගි විවාහ වුණේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ සිටි රටේ මහත්තයෙක්‌ එක්‌ක. ඒ දවස්‌වල මේ රටේ මහත්තයාගේ තනතුර ඉතා ඉහළ තනතුරක්‌. ඒජන්ත ළඟට තියෙන තනතුරක්‌. උන්නැහේ හරි පෝසත්. ඒ කාලේ ඉඩම් වතුපිටි කුඹුරු හරකබාන හිමි මහා ධනපතියෙක්‌. උන්නැහේට තිබුණා කාර් හතරක්‌. ඒ දවස්‌වල ඒජන්ත උන්නාන්සේටත් තිබුණේ කාර් එකයි. එතකොට ඒ පවුලේ අයගේ තත්ත්වය ගැන මුන්නැහේට හිතා ගන්න පුළුවන්.

අපේ නංගිට අවුරුදු හතළිස්‌ එකක්‌ වෙනකොට දකුණු කකුල උකුලෙන් පහළ පණ නැතිවෙලා, ඇඳට වැටුණා. රටේ මහත්තයා හුඟාක්‌ වියදම් කරලා එක එක දොස්‌තර මහත්තුරුන්ට, වෙද මහත්තුරුන්ට පෙන්නලා බෙහෙත් කළා. ඒත් හරි ගියේ නැහැ. දවසක්‌ මං හම්බ වෙන්න රටේ මහත්තයා ආවා. ඇවිදින් කීවා ඉන්දියාවේ ගියාම මං සාස්‌තර අහන තැනින් විස්‌තර අහගෙන එන්න කියලා. මං සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවට යනකොට ඔහොම අසරණ තත්ත්වයට පත්වුණු අය යම් දෙයක්‌ කීවොත් ඒ දේ රෝගියට කරන ගිලානෝපස්‌ථානයක්‌ වශයෙන් සලකලා කරනවා. බෞද්ධ භික්‌ෂුන්ට, ගිහියන්ගේ පණිවුඩ පායික්‌කුඩම් කිරීම විනය විරෝධීයි.

එහෙත් රෝගී සත්කාරයක්‌ වශයෙන් මං ඒ කාර්යය කළා. නංගිගේ නාඩි වාක්‍යයේ කියෑවුණේ පෙර භවයේදී කරන ලද අකුසල කර්මයක්‌ හේතුවෙන් මෙම භවයේ හතළිස්‌ එක්‌ වැනි වියේදී දකුණු කකුල තුනටියෙන් පහළ පණ නැති වෙන බවත්, මෙය කර්මජ රෝගයක්‌ නිසා කිසිදු වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්ම වලින් සුව නොවන බවත් කියලා තිබුණා.

ප්‍රශ්නය – පෙර භවයේ කළ අකුසල කර්මයක්‌ නිසා වූ කර්මජ රෝගයක්‌ කියලා කීවද ස්‌වාමීනි,

නාහිමි – ඔව්, නංගි මීට පෙර භව දෙකකට පෙර යාපන ප්‍රදේශයේ මහා කුලවත් පවුලක කාන්තාවක්‌ විදිහටයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. පෙර කරන ලද කුසල් හේතුවෙන් භවභෝග සම්පත් ඇතිව ඉඳලා, ඒ භවයේදී මහත් වූ පිංකම්, දානමානාදිය කිරීම නිසා මේ භවයේ භවභෝග සම්පත් සහිත තැනක උපත ලබලා තියෙනවා. ඒත්, ඒ භවයේ කුල මානයෙන් හිස උදුම්මගෙන ඉඳලා තියෙනවා. දවසක්‌ මහා බලසම්පන්න අඩු කුලයක සන්නාසියෙක්‌ ආධාර ඉල්ලගෙන ගෙයි ඉස්‌සර පඩියක වාඩිවෙලා ඉඳලා තියෙනවා. මේ අවස්‌ථාවේ කේන්ති ගත් ඇය අර බලසම්පන්න කුලහීන සන්නාසියාට දකුණු කකුලෙන් පහර දී දානමාන කිසිවක්‌ නොදී එලවල දාල තියෙනවා. එම පාප කර්මය නිසා මෙම භවයේ හතළිස්‌ එක්‌ වැනි වියේදී ඇයගේ තුනටියෙන් පහළ දකුණු කකුල අප්‍රාණික වෙනවා. වෛද්‍ය ක්‍රම කිසිවෙකින්වත් සුව වෙන්නේ නැහැ. මේක කර්මජ රෝගයක්‌ කියලා නාඩි වාක්‍යයේ විස්‌තර කරලා තිබුණා.

ප්‍රශ්නය – මේ කර්මජ රෝගයට ප්‍රතිකර්මයක්‌ කියලා තිබුණද ස්‌වාමීනි ?

නාහිමි – ඔව් මහත්තයා, පැහැදිලිව ප්‍රතිකර්මයක්‌ කියලා තිබුණා.

ප්‍රශ්නය – අපිත් දැන ගන්න කැමැතියි ස්‌වාමීනි ?

නාහිමි ( හොඳයි, ප්‍රතිකර්මය වශයෙන් කියලා තිබුණේ එදා ඒ සන්නාසියාට කළ පාපකර්මයෙන් මිදෙන්න තමන්ගේ ආගමට අනුව සිල්වත් පිරිස පස්‌ දෙනෙක්‌ නිවසට කැඳවලා, දහවල් දානය පිරිනමලා, ඒ සන්නාසියාට පෙර භවයේදී සිදුවූ වරද ඒ සිල්වත් අයට කියලා ඒ සන්නාසියා වෙනුවෙන් සමාව අයෑද සිටින්න කියලා.

මෙම සත්කාරය තුන් මසක්‌ අඛණ්‌ඩව සිදුකරන ලෙසත් කියා තිබුණා. මම මේ ගැන රටේ මහතතට කීවා. ඒ කටයුතු සූදානම් කිරීමට උදව් කරන්න කියලා රටේ මහත්තයා මගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ කාලේ මං බලංගොඩ පිරිවෙනේ හිටියේ. එම නිසා සිල්වත් හාමුදුරුවරු පස්‌ නමක්‌ දිනපතා යෑවීමට කටයුතු කළා. රටේ මහත්තයා දිනපතාම කාර් එකක්‌ පිරිවෙනට එවනවා. මේ කටයුතු සතියක්‌ විතර කෙරුණා.

ඒ අතර මට බුරුමයේ සංගායනාවට යැමට සිදුවුණා. අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක්‌ මම ඒ සංගායනාවේ කටයුතු වලට කැපවෙලා හිටියා. ඒක මහා භාරදූර කාර්යයක්‌. එම නිසා මට අනිත් ප්‍රශ්න ගැන හිත යොමු කරන්න වෙලාවක්‌ තිබුණේ නැහැ. සංගායනාව අවසන් වුණාම මට අග්ගමහා පණ්‌ඩිත යන ගෞරව නාමයක්‌ ලැබුණා. මං නං ඒවා ගැන එච්චර සලකන්නේ නැහැ.

මට සන්නස්‌ පත්‍රයක්‌ ලංකාවට එවලා තිබුණා. බලංගොඩ පන්සලට ආවට පස්‌සේ රටේ මහත්තයා මාව හම්බ වෙන්න ආවා. ඇවිල්ලා කීවා නංගිට හොඳටම අමාරුයි කොළඹ ඩර්ඩන්ස්‌ ඉස්‌පිරිතාලේ නවත්තලා ඉන්නේ කියලා. මං ඇහැව්වා අර නාඩි වාක්‍යයේ කියලා තිබුණු පූජාවල් කළා ද කියලා.උන්නැහේ කීවේ සති දෙකක්‌ විතර කෙරුවා වියදම් වැඩි හින්දා නවත්තලා දැම්මා කියලා. මං ඇහැව්වා වස්‌තු සම්පත් දේපළ ද වටින්නේ, නංගිගේ ජීවිතය ද වටින්නේ කියලා.

ඊට සතියකට දෙකකට විතර පස්‌සේ උන්නැහේ ඇවිල්ලා කීවා නංගි අන්ත්‍රා වුණා නාඩි වාක්‍යයේ කියලා තිබුණු දිනයටම, වේලාවටම සිද්ධ වුණා කියලා. මං කිව්වා දැන් ඕවා ගැන කතා කරලා වැඩක්‌ නැහැ කියලා. නංගිගේ ජීවිතය බේරගන්න තිබුණු ක්‍රමය කියලා දීලා තිබුණත්, වස්‌තු තණ්‌හාවට ඒ දේවල් කෙරුවේ නැහැ. අපරාදේ නංගිගේ ජීවිතය නැති වුණා කියලා මං කිව්වා. ඔය මගේ පවුලේ කෙනකුට වෙච්ච සිද්ධියක්‌.

ප්‍රශ්නය – ඒ සිද්ධිය නම් හරිම අනුවේදනීය සිද්ධියක්‌ ස්‌වාමිනි. අහගෙන ඉන්නකොට දුක හිතෙනවා ?

නාහිමි – ඒ ගැන කම්පා වීම අර්ථ විරහිතයි. බුද්ධ ධර්මයට, බුද්ධ භාෂිතයට පටහැනි බව සිතාගෙන මම සිත සනසාගත්තා.

ප්‍රශ්නය – ස්‌වාමීනි, නාඩි වාක්‍යවල මරණය සිදුවන කාලය, දිනය, වේලාවත් සඳහන් කරලා තියෙන බව දැනගන්න ලැබුණා. ඒත් සමහරුන්ගේ ඒ කරුණු මේ අයුරින්ම සිදුවෙන්නේ නෑ. සමහරු කියපු දිනයට කලින් මැරෙනවා. තවත් සමහරුන්ගේ මරණය සිදුවන්නේ දිනයට බොහෝ කලකට පස්‌සේ.

නාහිමි – ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මං කලිනුත් කීවා සෑම කෙනෙක්‌ම මෙලොව බිහිවන්නේ පෙර කර්මයක්‌ නිසා කියලා. ඒක උප්පත්ති කර්මයයි. ඒ උප්පත්ති කර්මයේම ඔහුගේ මරණයත් සටහන් වෙලා තිබෙනවා. උත්පත්ති කර්මය අනුව මේ භව ගමන සිදුවෙනවා. හැබැයි නාඩි වාක්‍යයෙන් කියලා දෙනවා උප්පත්ති කර්මය වෙනස්‌ කරගන්න හැටි.

ඒ අනුව ඕනෑම කෙනකුට තමන්ගේ උප්පත්ති කර්මය අනුව ලැබිල තියෙන ජීවිතය වෙනස්‌ කරගන්න පුළුවන්. නාඩි වාක්‍ය මාර්ග දෙකක්‌ කියනවා. ඔබ යහපත් විදිහට ජීවිතය ගත කළොත් ඔබට මේ මේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඔබ ජීවිතය වැරදි අන්දමට ගත කළොත් ඔබට මේ ආත්මේදීම එහි ඵල විපාක භුක්‌ති විඳින්න වෙනවා. තෝරාගැනීම තිබෙන්නේ තමන් අතෙයි කියලා.

මරණය පිළිබඳවත් එහෙමයි. දැන් උදාහරණයක්‌ වශයෙන් මා පිළිබඳව හැම නාඩි වාක්‍යයකම කියලා තියෙන්නේ අවුරුදු 80 දක්‌වා විතරයි. ප්‍රශ්න කිරීම් වලින් දැනගන්න ලැබුණා යෝගී භාවනා කිරීමෙන් දීර්ඝායුෂ ලබන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මට වයස අවුරුදු 93 යි. අවුරුදු 13 ක්‌ මං වැඩිපුර ජීවත්වෙනවා. තවත් සිද්ධියක්‌ මං කියන්නං.

මගේ නංගිගේ මරණය සිද්ධ වුණේ නාඩි වාක්‍යවල කියලා තිබුණ දිනේටම, ඒ වෙලාවටම. මේ කරුණ මට කීවේ රටේ මහත්තයා. ඒ කියන්නේ අපේ නංගිගේ ස්‌වාමිපුරුෂයා. නංගි වෙනුවෙන් කළ යුතුව තිබූ පූජා විධි නිසි අයුරින් කෙරුවේ නෑ. ඒ පුද පූජාවන් වත් පිළිවෙත් කළා නං ඇයට දීර්ඝායුෂ විඳින්න තිබුණා කියලා මට අදත් හිතෙනවා.

තවත් සිද්ධියක්‌ මට සිහිවෙනවා ඉන්දියාවේ මහ කොමසාරිස්‌ වෙලා හිටිය ඩී. බී. ජයතිලක මහත්තයා නාඩි වාක්‍ය ගැන දැඩිව විශ්වාස කළ කෙනෙක්‌. එතුමාගේ නාඩි වාක්‍යවල කියලා තිබිල තියෙනවා කිසියම් කාලයක අසනීප වෙනවා. විදේශගතව සිටියොත් ඒ අසනීපයෙන්ම මිය යනවා. තමන්ගේ මවු රටට ගියොත් මරණයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා.

ඒ අනුව එතුමා වහාම ගුවන් මඟින් ලංකාවට ඒමට පිටත් වෙලා තියෙනවා. එහෙත් ඒ මහතාට මවුබිමට ඒමට වාසනාව අහිමි වුණා. නාඩි වාක්‍යයේ සඳහන් පරිදිම ගුවන් යානයේදී උන්නැහේ අභාවප්‍රාප්ත වුණා. මුන්නැහේත් මගෙන් ඇහැව්වෙ සමහරුන්ගේ මරණය නාඩි වාක්‍යවල කියූ දිනයට වේලාවටම සිදුවෙනවා. සමහරුන්ගේ එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කියලා. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියන එක නේද ප්‍රශ්නය.

ප්‍රශ්නය – එහෙමයි ස්‌වාමීනි

නාහිමි – ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මං මීට කලිනුත් කීවා අපි මේ භවයේ උප්පත්තිය ලබා තියෙන්නේ පෙරභවයක කර්මයක්‌ මුල් කරගෙන කියලා. එහෙම උප්පත්තිය ලබපු කෙනෙක්‌ගේ මරණයත්, ඒ සම`ගම රැගෙන එනවා. එම පුද්ගලයා පවු පිං දෙකෙන්ම වැළකිලා මේ භවයේ ජීවත් වුණොත් ඒ තැනැත්තා ගෙනා ආයුෂ අවසන් කරලා නියම දිනේට දිවංගත වෙනවා.

තවත් සමහරු මේ භවයේ උත්පත්තිය ලබල සත්ත්ව ඝාතන කරමින් මසුන්, කුකුළන්, හරකුන් වැනි සතුන් ඝාතනය කරලා ජීවත් වුණොත් ඒ තැනැත්තා තමන්ට කර්ම බලයෙන් ගෙන ආ ආයුෂයට කලින් මියෑදෙනවා. තවත් සමහරු මේ භවයේ දැන හෝ නොදැන පිංකම් කරනවා. සතුන්ට අභයදාන දෙනවා. ඒ පිංකම් වලට දායක වෙනවා. අඩුම තරමින් සතෙක්‌ නිදහස්‌ වෙන තැනක ඉඳලා ඒ පිංකම කරන මොහොතේ සාධුකාර දෙනවා.

ඒ තැනැත්තාගේ ආයුෂ දීර්ඝ වෙනවා. ලෙඩ දුක්‌ සුව වෙනවා. එම නිසා සතුන්, කුරුල්ලන් වැනි මරණයට කැපවුණු සතුන් නිදහස්‌ කළොත් එය මහත් පිංකමක්‌ වෙනවා. උප්පත්තියේදී ලැබුණු කර්මයන් ප්‍රහීන වෙනවා. එවැනි පිංකමක්‌ තමන්ට තනියම කරන්ඩ බැරි නං මුදලින් පුංචි ආධාරයක්‌ කරලා සිත සනසා ගත්තොත් ඒකත් මේ භව ගමන සැපවත් වීමට හේතු වෙනවා, ඉදිරි භව ගමන යහපත් වෙන්නත් හේතු වෙනවා. බොහෝ දෙනකුට අකල් මරණය සිදු වීමට හේතු වන්නේ පෙර භවයේදී සත්ව ඝාතනය කළ නිසා ඒවායේ ප්‍රතිඵල හේතුවෙන් මේ භවයේ අකාලයේ මිය යනවා.

එම නිසා දීර්ඝායුෂ ලබන්න කැමැති ඇත්තෝ සත්අත්ව ඝාතනයෙන් මිදී, සත්ත්ව හිංසාවෙන් මිදී මරණයට කැපවෙලා ඉන්න හරක්‌, එළුවන්, කුකුළන් වැනි සත්ත්වයන් ඉන් මුදවා ජීවිත දානය දීම, අභය දානය ලබාදීම මහත්ඵල මහා පිංකමක්‌. ඉන් මේ භවයේදී දීර්ඝායුෂතඇ, මතු භවයේ දීර්ඝායුෂත ලැබෙනවා. මරණය නාඩි වාක්‍යයෙන් විතරක්‌ නෙවෙයි, මරණය පිළිබදව සෘෂිවරුන්ට විතරක්‌ නෙවෙයි ප්‍රකාශ කිරීමේ ශක්‌තිය තිබුණේ.

අපේ ගෞතම බුදුන්වහන්සේත් හුඟක්‌ අවස්‌ථාවල තමන්ගේ විශිෂ්ට ඥානය තුළින් මනුස්‌සයන්ගේ මරණය සිදුවන අවස්‌ථාවන් දුටුවා. මට්‌ටකුණ්‌ඩලී කතාව එක අවස්‌ථාවක්‌. ඒ වගේ අවස්‌ථාවන් රාශියක්‌ම තියෙනවා. තවත් අවස්‌ථාවක බුදුන්වහන්සේ පිඬු සිඟා වඩින කොට එක බමුණෙක්‌ මට ඒ බමුණාගේ නම මේ මොහොතේ කල්පනාවට එන්නේ නෑ. බුදුන් වහන්සේ පසු පසින් ඇවිදින් ධර්මය දේශනා කරන ලෙස බල කරමින් උන්වහන්සේ පසුපසින් ආවා. බුදුන් වහන්සේ දිවැසින් මේ තැනැත්තා දිහා බැලුවා. ඒ තැනැත්තාගේ ජීවිතය තව ස්‌වල්ප වේලාවකින් අහිමි වන බව දුටුව බුදුන් වහන්සේ පිඬු සි`ගන අවස්‌ථාවේම දහම් පදයක්‌ දේශනා කෙරුවා.

ඒ දහම් පදය අසා ප්‍රීතියෙන් දිව යනකොට පාරේ අයිනේ හිටිය ගොනෙක්‌ මේ බමුණට ඇනලා ඒ තැනැත්තා මරණයට පත්වුණා. ඒ තැනැත්තාට අනිත්‍ය මෙනෙහි වුණා. ඒ මොහොතේම බමුණා රහත් වුණා. මේ වගේ බුදුන් වහන්සේ විතරක්‌ නෙවෙයි, මහ රහතුන් වහන්සේලා පිළිබඳවත් විස්‌තර තියෙනවා. බොහෝ මහ රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑමට පළමු බුදුන් වහන්සේ දැක වැඳ පුදාගෙන පිරිනිවන් පෑමට තම ගම් පළාත්වලට වැඩියා. සැරියුත් හාමුදුරුවොත් මේ විදිහට පිරිනිවන් පෑමට කලින් තමන්ගේ මව වන සාරි බැමිණිය අවිද්‍යාවෙන් මුදවාගෙන පිරිනිවන් පෑමට ගමට වැඩියා. ඊට පස්‌සේ තමයි උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ.

ප්‍රශ්නය – එහෙමයි ස්‌වාමීනි, සමාවෙන්න මේ අවස්‌ථාවේම මේ ප්‍රශ්නය අහන එක ගැන. පුද පූජා පැවැත්වීමෙන්, සුව වුණ අවස්‌ථා එහෙම තියනවද?

නාහිමි මේ සිද්ධියත් වුණේ මගේ ඥාතියකුට. ඒ තැනැත්තා බොහොම දුප්පත් කෙනෙක්‌. රස්‌සාවට කෙරුවේ ඇඳුම් මැසීම, ටේලර් කෙනෙක්‌. මේ තැනැත්තාගේ වයස අමතකයි. හිටිහැටියේම තුනටියෙන් පහළ අප්‍රාණික වුණා. දන්න කියන සිංහල, ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් හේත් කළා. කිසිම සුවයක්‌ ලැබුණේ නැහැ. දවසක්‌ මම ඉන්දියාවේ යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නකොට, පවුලේ කෙනෙක්‌ මගෙන් ඉල්ලීමක්‌ කළා, ඉන්දියාවේ මං දන්න සාස්‌තර කියන්නන්ගෙන් අහලා, කළ යුතු දෑ පිළිබඳ අහගෙන එන්න කියලා.

ඒ අය මේ නාඩි වාක්‍ය ක්‍රමය ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ මනුස්‌සයා ගැන අනුකම්පාවෙන් නාඩි වාක්‍යවල ප්‍රශ්න කාණ්‌ඩයෙන්, මම විමසීමක්‌ කළා. පිළිතුරට ආවේ මෙහෙමයි. දැනට මේ පුද්ගලයා කර්මජ රෝගයකින් ඔත්පල වෙලා යහන්ගත වෙලා ඉන්නවා. කිසිම වෛද්‍ය ප්‍රතිකර්මයක්‌ කරලා ඵලක්‌ නැහැ. කර්මජ රෝගයට අදාළ පුද පූජා කිරීමෙන් සුව වෙනවා කියලා.

ප්‍රශ්නය – ස්‌වාමීනි, කර්මජ රෝගයට හේතුවත් නාඩි වාක්‍යයේ කියලා තිබුණද ස්‌වාමීනි.?

නාහිමි – හැම කෙනෙකුගේම නාඩි වාක්‍ය කියවන කොට ඔහුට හෝ ඇයට බලපෑ පෙර භවයේ කර්මය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ තැනැත්තා ගැන විස්‌තර කළේ මෙහෙමයි. දැනට යහන් ගතව සිටින රෝගියා මීට පෙර භවයකදී අශ්ව වෙළෙන්දෙක්‌ වශයෙන් මහා ධනයක්‌ උපයාගෙන තිබෙනවා. ධන ලෝභයෙන් මේ තැනැත්තා අශ්වයන්ට හරි හැටි කෑම බීම දුන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් බොහෝ අශ්වයින් කෘශ වුණා. ඇතැම් අශ්වයන් ඒ හේතුවෙන් මැරිලා තියෙනවා. අශ්වයන් බලා ගන්න සේවකයන්ට නිසි පඩි නඩි නොදී ඔවුන් මහත් දුකින් ජීවිත ගෙව්වා. ඔවුන්ට ආහාර හිඟ නිසා කෘශ වුණා. ඒ හේතුව නිසා ඔහු මේ භවයේදී ඔහුගේ කොන්දෙන් පහළ පණ නැති වෙනවා. දුප්පත් වෙලා ඉපදිලා, අන් අයගේ වස්‌ත්‍ර අතපත ගෑමට සිද්ධ වෙනවා.

ප්‍රශ්නය – ස්‌වාමීනි, ප්‍රතිකර්මයක්‌ කීවද ස්‌වාමීනි?

නාහිමි – හැම නාඩි වාක්‍යයේදීම පෙර කර්මය පැහැදිලි කරලා, මේ භවයේදී අනුගමනය කළ යුතු පූජා විධි කියලා තියෙනවා. පූජා විධි වශයෙන් කියලා තිබුණේ ඉතා සුළු ප්‍රතිකර්මයක්‌. දින හතක්‌ සෙසු අයගේ ආධාරය, උපකාරය ඇතිව, තමුන්ගේ ආගමට අනුව පුද සත්කාර කරන තැනකට ගොස්‌ හත්වරක්‌ එම පූජනීය වස්‌තුව පැදකුණු කරලා, අවසාන පූජාව කරන සත්වැනි දිනයෙදී සුවපත් වෙනවා කියලා. ඒ පවුලේ අය මගෙන් ඇහැව්වා, ඒ පූජාව කරන විදිහ කොහොමද කියලා.

ඒ අනුව මං උපදෙස්‌ දුන්නා උදේ හවස පන්සලේ බෝධීන් වහන්සේට පුද පූජා කරලා, සත් වටක්‌ දකුණු අත බෝධීන් වහන්සේ පැත්තට වෙන විදිහට පැදකුණු කරල බෝධි පූජාවක්‌ කරන්න කියලා. ඒ ඇත්තෝ ඒ විදිහට මහත් ගෞරවයෙන්, ශ්‍රාද්ධාවෙන් මේ බෝධි පූජාව කළා. ගමේ තරුණ පිරිසත් මේ රෝගීයාව බෝධි පූජාවට උස්‌සගෙන ගියා.

මහත්තයා පිළිගන්න එකක්‌ නැහැ හත්වැනි දවසේ අන්තිම බෝධි පූජාව කරලා, මේ රෝගියා දෙපයින් පන්සලට ආවා. මට වැඳවැටුණා. මං සෙත්පිරිත් ටිකක්‌ කියලා, පිරිත් පැන් ටිකක්‌ දුන්නා. පිරිත් නූලකුත් බැන්දා. මේ මට ලැබුණු සැබෑ අත්දැකීමක්‌. ඕනෑම කෙනෙක්‌ ඉමහත් ශ්‍රාද්ධාවෙන් බුදු පිළිමවලට ගරු සත්කාර කරනවා නම්, බෝධි පූජා කරනවා නම්, තමන්ට නොපෙනෙන අන්දමින් බලපාන අපල ග්‍රහ උපද්‍රව ආදිය අහෝසි වෙනවා.

ප්‍රශ්නය – හරි පුදුමයි ස්‌වාමීනි, විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි

නාහිමි – විශ්වාස කළත්, නොකළත් ඒක තමයි ඇත්ත. මේ වගේ සිද්ධි බුදුන් වහන්සේගේ කාලයෙත් තිබුණා. මුන්නැහේ බුදුන් වහන්සේගේ, මහරහතන් වහන්සේලාගේ දේශනා විශ්වාස කරනවාද?

ප්‍රශ්නය – එහෙමයි ස්‌වාමීනි.

නාහිමි – මේ සිද්ධියත් ඒ වගේ අවස්‌ථාවක්‌. බුදුන්වහන්සේගේ කාලයේ මහ රහතන් වහන්සේලා, දහම් දෙසමින් ගම් දනව් සිසාර වඩිනවා. අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේ, පන්සීය නමක්‌ මහරහතන් වහන්සේලා සමඟ ගම්දනව් සිසාරා තමන්ගේ උපන් ගමට, නැදෑයන් වසන ගමට වැඩියා. නැදෑයන් සියලුම දෙනා උන්වහන්සේ හමුවීමට පැමිණ වැඳ නමස්‌කාර කළා.

ඒත් උන්වහන්සේගේ එකම නැඟණිය රෝහිණි කුමරිය පැමිණියේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඇහුවා කෝ නංගි කියලා. ඇයගේ මුළු ඇඟ පුරාම කුෂ්ට රෝගයක්‌ වැළඳිලා, සැරව බේරෙනවා. ඇඳුම් අඳින්නත් බැහැ. දුහුල් ඇඳුම් විතරයි අඳින්නේ. ඒ ඇඳුම පිටින් තම සහෝදරියට මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණිය නොහැකි බව ඔවුන් කීවා. මහ රහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා, වැඩමවා සිටින සියලුම භික්‌ෂුන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලා නිසා දුහුල් ඇඳුමකින් සැරසිලා වුණත් පැමිණ වන්දනා කොට පිං ලබාගන්නා ලෙසට.

ඒ අනුව රෝහිණි කුමරිය දුහුල් ඇඳුමින් සැරසිලා, මහරහතුන්ට වන්දනා මාන කෙරුවා. මහ රහතන් වහන්සේ රෝහිස්ණිගෙන් ඇසුවා මේ කර්මජ රෝගයෙන් සුවපත් වෙන්න කැමැතිද කියලා. ඇය බොහෝ ආශාවෙන් කැමැත්ත පළ කළා.

එසේ නම් මහා සංඝයා වෙනුවෙන් දාන ශාලාවක්‌ ඉදිකරලා, මහා සංඝයාට දානයක්‌ පිරිනමන ලෙසට උපදෙස්‌ දුන්නා. ඇය ඇසුවා, සැබවින්ම මට මුදල් නැහැ, මට මේ දේ තනියෙන් කරන්න බැහැ කියලා. මහරහතන්වහන්සේ කීවා, ඔබේ රන් ආභරණ විකුණලා, මුදල් සොයා ගන්න, නැදෑයන් ගොඩනැඟිල්ල හැදීමට උදව් කරයි කියලා. ඒ අන්දමට රෝහිණි කුමරිය කටයුතු කළා. ශාලාව සාදා ඉවර වෙනකොට ඇගේ කුෂ්ට රෝගය මුළුමණින්ම සුවපත් වුණා.

ඊට පසු මහරහතන්වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට දානයක්‌ සූදානම් කළා. මේ දානයට බුදුන් වහන්සේට ද ආරාධනා කෙරුවා. බුදුන් වහන්සේ දානයට වැඩම කර, දානය දීමේ හේතුව විමසුවා. අනුරුද්ධ හිමියන් විසින් සියලුම විස්‌තර පැහැදිලි කරනු ලැබුවා. බුදුන් වහන්සේ මේ කුෂ්ට රෝගයට හේතුව කුමක්‌දැයි කියා දැනගන්න කැමති දැයි පිරිසගෙන් ඇහුවා. පිරිස පූර්ව කර්මය දැන ගන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා මීට පෙර භවයකදී රෝහණී කුමරිය රජ කෙනකුගේ අග බිසව හැටියටයි ජීවත් වුණේ.

රජතුමා තවත් හැඩරුව ඇති කාන්තාවක්‌ අන්තඃපුරයට ගෙන ආවා. රජතුමාගේ ඇල්ම බැල්ම වැඩිපුරම අලුත ගෙනා රජ කුමරියට යොමු වුණා. අග මෙහෙසිය මේ පිළිබඳ දැඩි නොසතුටින් සිටියේ. දවසක්‌ අග මෙහෙසිය කහඹිලියා යෙදූ වතුර ඇයට නෑමට ඉතා සුදුසු
ඖෂධ ජලයක්‌ ලෙස හඟවලා කහඹිලියා යෙදු ජලය නෑමට සැලැස්‌සුවා. කහඹිලියා ජලය නිසා ඇගේ ඇඟ වණ වුණා. තවත් දවසක කහඹිලියා යෙදූ යහනක ඇයට සැතපෙන්නට සැලැස්‌සුවා. ඒ නිසා ඇය අපමණ දුක්‌ වින්දා.

මේ පාප කර්මය නිසා ඇය මේ භවයේදී මේ අයුරින් කුෂ්ට රෝගයකට භාජන වුණා කියල. මේ දේශනාව කළේ බුදුන්වහන්සේ විසින්. පැමිණි සිටි මහරහතන් වහන්සේලාත්, ජනතාවත්, මේ දේශනාව ඉතා ගෞරව සම්ප්‍රයුක්‌තව ශ්‍රවණය කළා.

ලබන සතියට

ඔබත් අදම පරක්ශා කර බලන්න කණ්‌ණාඩියෙන් බලා මුඛ පිළිකා හදුනා ගන්නේ මෙහෙමයි හැදෙන්න කලින් සුව කරගන්න

රී ලංකාවේ පිරිමින් අතර බහුලතම පිළිකාව බවට මුඛ පිළිකාව පත්ව ඇත. වසරක්‌ තුළදී මුඛ පිළිකාවට ගොදුරු වන නව රෝගීන් 1500 ත් 2000 ත් අතර ප්‍රමාණයක්‌ හඳුනා ගැනේ. මෙම රෝගය නිසා සෑම දිනකම මරණ දෙකක්‌ පමණ සිදු වේ.

බුලත් හැපීම, දුම්බීම හා මත්පැන් පානය මුඛ පිළිකා සෑදීමේ අවදානම් සාධක වේ. අහිතකර චර්යාවන් හඳුනාගෙන ඉන් මිදීම මුඛ පිළිකා වළක්‌වා ගැනීමේ මඟයි. පූර්ව පිළිකා ලක්‌ෂණ කලින්ම හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් මුඛ පිළිකා නිට්‌ටාවටම සුව කළ හැකිය.

මුඛ පිළිකාවක්‌ ඇතිවීමට හේතුවිය හැකි සාධක

බුලත් විට හැපීම
පුවක්‌ හෝ පුවක්‌ පැකට්‌ සැපීම.
දුම්පානය කිරීම (උදා- සිගරට්‌, බීඩි, සුරුට්‌ටු)
මත්පැන් පානය කිරීම
පෝෂණ ඌනතා
මුඛයේ අපිරිසිදුතාව
හියුමන් පැපිලෝමා වෛරස්‌ ආසාදන

මුඛ පිළිකා වැළඳීමේ වැඩි අවදානමක්‌ ඇති අය

දිනකට බුලත් විට තුනකට වඩා සපන අය
දිනකට බුලත් විට 1 ත් 3 ත් අතර ප්‍රමාණයක්‌ සපන අවුරුදු 30 ට වැඩි, පුරුද්දක්‌ වශයෙන් දුම්පානය කරන සහ සතියකට වතාවක්‌ වත් මත්පැන් පානය කරන අය.
දිනකට පුවක්‌ පැකට්‌ එකක්‌වත් කන අය.

මෙම අවදානම් කණ්‌ඩායම් වහාම ළඟම සිටින දන්ත වෛද්‍යවරයා හමුවී මුඛ පරීක්‍ෂාවක්‌ සිදුකර ගැනීම ඉතා වැදගත්වේ.

මුඛ පිළිකාවක්‌ ඇතිවීමට පෙර කල් පවතින වේදනාවක්‌ නැති ඉවත් කළ නොහැකි සුදු හෝ රතු ලප , කල් පවතින ඉවත් කළ නොහැකි සුදු සහ රතු මිශ්‍ර ලප , මුඛයේ අසාමාන්‍ය දැවිල්ලත් සමග තෙල් සහ මුඛ ශ්ලේෂ්මලය රළුවීමක්‌ සහ සුදු වීමක්‌ , කාලයක්‌ පවතින සුව නොවන තුවාලයක්‌ පැවතිය හැක.

ඔබට ඉහත සඳහන් යම් කිසි රෝග ලක්‍ෂණයක්‌ ඇත්නම් වහාම ළඟම සිටින දන්ත වෛද්‍යවරයකු හමුවන්න. මෙම රෝග ලක්‌ෂණ තමාගේ මුඛය තමන් විසින්ම පරීක්‍ෂා කිරීම (ස්‌වයං මුඛ පරීක්‍ෂාව) මගින් පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකිය.

ස්‌වයං මුඛ පරීක්‍ෂාව

හොඳින් ආලෝකය ලැබෙන ස්‌ථානයක්‌ මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙයි. ඔබේ දැත් සබන් යොදා හොඳින් සෝදාගන්න. කෘත්‍රිම දත් ඇඳි ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කරන්න. පළමුව මුහුණේ අසාමාන්‍යතාවක්‌ තිබේදැයි පරීක්‍ෂා කරන්න. දෙවැනිව මුඛය ඇතුළත මුහුණ බලන කණ්‌ණාඩියක්‌ ආධාරයෙන් පරීක්‍ෂා කර බලන්න. ඇඟිලිවලින් තොල් පිට පෙරළා ඇතුළත පරීක්‍ෂා කරන්න. මුඛය හොඳින් විවෘත කර කම්මුල ඇතුළත, මුඛයේ පැති බිත්ති හොඳින් පරීක්‍ෂා කර බලන්න. දිව පිටතට ඇද දිවේ කෙළවර සිට ඇතුළත දක්‌වා පරීක්‍ෂා කර බලන්න. දිව උඩු අතට හරවා දිව යට පරීක්‍ෂා කර බලන්න. තවදුරටත් දිව එළියට දමා උඩුතල්ල පරීක්‍ෂා කරන්න. අවසාන වශයෙන් ගෙල දෙපස පිරිමදිමින් වසා ගැටිති පරීක්‍ෂා කරන්න.

මුඛ පිළිකා වළක්‌වා ගැනීම

බුලත්විට සැපීමෙන් වළකින්න.
පුවක්‌ සහ පුවක්‌ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන (පැකට්‌ සහ ටොපි) සැපීමෙන් වළකින්න.
දුම්පානයෙන් සහ මත්පැන් පානයෙන් වළකින්න.
යහපත් මුඛ සෞඛ්‍යයක්‌ පවත්වාගෙන යැම
එළවළු සහ පලතුරු සහිත සමතුලිත ආහාරයක්‌ ගැනීම
මානසික ආතතියෙන් තොර සැහැල්ලු ජීවිතයක්‌ ගත කිරීම
වසරකට වතාවක්‌ දන්ත වෛද්‍යවරයකු ලවා මුඛය පරීක්‍ෂා කර ගැනීම

වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවුවහොත් කල යුතුදේ මෙන්න සෑම කෙනෙකුටම උවමනාවෙයි කිරි කැටියෙකුගේ ජිවිතයක් බේරගන්න

ඔබේ දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවුවහොත්, එය ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවිතයට පවා තර්ජනයක් වියහැකි තත්ත්වයකි. බොහොමයක් අවස්ථා වලදී, දෙමව්පියන් හෝ වැඩිහිටියන් අනවශ්‍ය ලෙස කලබලයට පත්වී ගන්නා ඇතැම් ක්‍රියාමාර්ග නිසා තත්ත්වය දරුණු අතට හැරීම දක්නට ලැබේ. එමනිසා, ඔබේ දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවුවහොත්, කලයුතු නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම මෙම ලිපියෙහි අරමුණයි. එවැනි අවස්ථාවකදී අනවශ්‍ය ලෙස කලබලයට පත්වී කරන අනුවනකම් මගින් ඔබේ දරුවාට වන හානිය දරුණු වනබව සැමවිටම සිතේ තබාගන්න.

ඔබේ දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවී ඇතිබව වටහාගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ දරුවා ක්ෂණිකව පහත සඳහන් ලක්ෂණ පෙන්වයි නම්, උගුරේ යමක් සිරවී ඇතිබවට සැකකල හැක.

අමාරුවෙන් හුස්ම ගැනීම හෝ හතිය/ඇදුම වැනි ශබ්දයක් ඇසීම.
කතාකිරීමට, ඇඬීමට, හෝ ශබ්දයක් පිටකිරීමට නොහැකිවීම.
මුහුණ නිල් පැහැ වීමට පටන් ගැනීම.
උගුර අල්ලාගැනීම හෝ කලබලයෙන් දෑත් වැනීම.
බියවූ ස්වභාවයක් ගැනීම.
සිහිසුන් වීම.
කහින්නට නොහැකිවීම.

ඔබේ දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවුවහොත් කුමක් කල යුතුද?

ඔබේ දරුවාගේ උගුරේ යමක් සිරවුවහොත්, හැකි ඉක්මනින් ළඟම ඇති රෝහලකට දරුවා රැගෙන යාමට කටයුතු කරන්න. නිවසේ වෙනත් අයෙකු සිටීනම්, වහාම එසේ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරන්නැයි පවසන්න. ඔබ හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය (Hඒම්ලිච් මනෙඋවෙර්) කිරීමට පුහුණු වූ අයෙක් නම්, වහාම එම ක්‍රමවේදය සිදුකරන්න. මෙය උදරය තෙරපීම (ඇබ්ඩොමිනල් තෘස්ට්ස්) නමින්ද හැඳින්වේ.

අවාසනාවකට මෙන්, ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයේ වෙසෙන බොහොමයක් දෙමව්පියන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට මෙම ක්‍රමවේදය පිළිබඳ දැනුමක් නොමැත. මෙම ක්‍රමවේදය වැරදි ආකාරයකට කලහොත්, ඔබේ දරුවා තවත් අපහසුතාවයට පත්විය හැක. එමනිසා, වෛද්‍යවරයෙකුගේ හෝ ප්‍රථමාධාර පුහුණුකරුවෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය නිවැරදිව පුහුණුවීම ඉතාම වැදගත් බව සිතට ගන්න.

හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය සිදුකරන්නේ කෙසේද?

වයස අවුරුදු 1 කට වඩා වැඩි දරුවෙක් නම්, හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය සිදුකිරීමට පෙර පිටට පස් වතාවක් වැරෙන් තට්ටු කරන්න. මෙහිදී, පහරදිය යුත්තේ අත්ලෙහි විළුඹ වැනි ප්‍රදේශය භාවිතා කරමින්, දරුවාගේ පිටේ උරපතු දෙක අතර ප්‍රදේශයටය. ඉන් අනතුරුව, හයිම්ලික් ක්‍රමවේදයට අනුව දරුවාගේ උදරය පස් වතාවක් තෙරපන්න. නැවතත්, පස් වතාවක් වැරෙන් දරුවාගේ පිටට තට්ටු කරන්න. මෙසේ, මෙම ක්‍රමවේදයන් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට සිදුකරන්න.

හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය සිදුකිරීම සඳහා දරුවාගේ පිටුපසින් සිටගන්න. අනතුරුව, දරුවාට මදක් ඉදිරියට නැවීමට සලස්වා දරුවාගේ ඉණ වටා දෑත් දිගුකරන්න. එක් අතක මිට මොළවාගන්න. එය, දරුවාගේ නාභියට මදක් ඉහලින් තබාගන්න. අනෙක් අතින් මිට මොළවාගත් අත තදින් ග්‍රහණය කරගෙන දරුවාගේ උදරය ඉක්මනින් සහ වැරෙන් උඩු අතට තෙරපන්න. මෙහිදී, මෙම තෙරපීම කලයුත්තේ දරුවා ඉහලට එසවීමට උත්සාහ කරන්නාක් මෙනි. මෙසේ, පස් වතාවක් උදරය තෙරපන්න.

දරුවා ඉක්මනින් රෝහලකට ගෙනයාම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරන අතරතුර, මෙම ක්‍රමවේදයන් සිදුකිරීම සුදුසුය. නිවසේ සිටින එකම වැඩිහිටියා ඔබ නම්, උදවු ඉල්ලා දිවයෑමට ප්‍රථම මෙම ක්‍රමවේදය සිදුකර ඉන් අනතුරුව උදවු ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම වඩාත් උචිත වේ.

දරුවාගේ වයස අවුරුදු 1 ට වඩා අඩුනම්, හයිම්ලික් ක්‍රමවේදය සිදුකල නොහැක. එවැනි අවස්ථාවකදී, පුටුවක වාඩිවී හෝ එම ඉරියව්වේ සිටින අයුරින් සිට, දරුවාගේ මුහුණ බිමට මුහුණ ලා තිබෙන අයුරින් ඔබේ යටි බාහුව මත දරුවා තබාගන්න. මෙහිදී, ඔබේ යටි බාහුව ඔබේ කලවය මත තබාගත යුතුය. ඉන් පසුව, ඔබේ අනෙක් අතේ අත්ලෙහි විළුඹ වැනි ප්‍රදේශය භාවිතාකර, දරුවාගේ පිට මැදට තරමක් වැරෙන් පස් වතාවක් තට්ටු කරන්න. ගුරුත්වයේ බලපෑම සහ පිටට පහරදීම නිසා උගුරේ සිරවූ දෙය ඉවත්වීම සිදුවේ.

නමුත්, මෙම ක්‍රමවේදයෙන් උගුරේ ඇති අවහිරතාවය ඉවත් නොවුවහොත්, නැවත දරුවා ඔබගේ යටි බාහුව මත උඩුබැලි අතට හරවාගන්න. මෙහිදී දරුවාගේ හිස, දරුවාගේ කඳට වඩා මදක් පහතින් තිබිය යුතුය. ඉන් පසුව, ඔබේ අනෙක් අතෙහි ඇඟිලි දෙකකින් දරුවාගේ පපු ඇටයේ මැද ප්‍රදේශය පස් වතාවක් ඉක්මනින් තෙරපන්න. මෙසේ, පිටට පහරදීම සහ පපුව තෙරපීම මාරුවෙන් මාරුවට කරන්න.

ඔබේ දරුවාගේ වයස කුමක් වුවත්, ඔහු හෝ ඇය උගුරේ යමක් සිරවීමෙන් සිහිසුන්ව හෝ හුස්මගැනීමෙන් තොරව සිටිනවා නම්, ඉක්මනින්ම Cඅර්ඩිඔපුල්මොනර්ය් රෙසුස්cඉටටිඔන් (Cඵ්ර්‍) නම් වූ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කල යුතුය. අවාසනාවකට මෙන්, Cඵ්ර්‍ ක්‍රමවේදය සිදුකිරීමට පෙර පුහුණුවක් අවශ්‍ය වන අතර, ශ්‍රී ලාංකීය වැඩිහිටියන් බොහොමයකට මෙම දැනුම නොමැත.

එමෙන්ම, දරුවාගේ උගුරේ සිරවී ඇති දෙය ඉවත්කිරීම සඳහා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුවට අත, ඇඟිලි, වෙනත් උපකරණයක් ඇතුළුකරන්න එපා. දරුවා උඩුබැලි අතට තබාගෙන තට්ටු කරන්නත් එපා. එසේ කිරීමෙන්, උගුරේ සිරවී ඇති දෙය තවත් ඇතුලට ගොස් තත්ත්වය දරුණු වියහැක.

ඔබේ දරුවා ඔක්කාරය කරමින් කහිනවා නම්, හුස්ම ගන්නවා නම්, සහ කථාකරනවා නම්, සිරවී ඇති දෙයින් ශ්වාසනාලය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී නොමැත. එවිට, වඩාත් සුදුසු වන්නේ කිසිවක් නොකර සිටීමය. බොහෝවිට වාර කිහිපයක් කහින විට සිරවී ඇති දෙය පිටතට පැමිණෙනු ඇත.

සිරවී ඇති දෙය ඉවත් වුවත්, එය දරුණු උගුරේ සිරවීමක් නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවිය යුතුය. විශේෂයෙන්, එම සිදුවීමෙන් අනතුරුව දරුවා දිගටම කහින්නේ නම් හෝ හතිය වැනි ශබ්දයක් පවතී නම් වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න. ඔබේ දරුවාට හුස්මගැනීමට හෝ ගිලීමට අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ලඟම ඇති රෝහලට දරුවා රැගෙන යන්න.

දරුවා උගුරේ යමක් සිරකර ගැනීමෙන් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?

වයස අවුරුදු 4 ට වඩා අඩු දරුවන්ට උගුරේ සිරවීමට ඉඩ ඇති ආහාර ලබාදීමෙන් වළකින්න. එවැනි ආහාර ලෙස කජු, රටකජු, අමු කැරට්, පොප්කෝන්, දැඩි හෝ ඇලෙනසුලු රසකැවිලි වැනි ආහාර දැක්විය හැක. දරුවාට ආහාර ලබාදීමේදී ඒවා කුඩා කැබලි වලට කපන්න හෝ කඩන්න.

දරුවා ආහාර ගැනීමේදී සැමවිටම සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින්න. සැමවිටම ආහාර ගන්නා විට දරුවාට වාඩිවී සිටීමට උපදෙස් දෙන්න. කුඩා කැබලි ලෙස ආහාර ගන්නේ දැයි සැලකිලිමත් වන්න. ආහාර මුඛයේ රඳවාගෙන කථාකිරීමට හෝ සිනාසීමට ඉඩදෙන්න එපා.

සැමවිටම දරුවා මුවේ රුවාගත හැකි කුඩා සහ අනතුරුදායක දේවල් අහුලා ඉවත්කරන්න. සුළං ඉවත්වූ බැලූන්, කාසි, බොත්තම්, පබළු, පෑන් කොපු, කුඩා බැටරි වැනි ද්‍රව්‍ය බිම තිබෙන්නට හරින්න එපා. එමෙන්ම, උගුරේ සිරවිය හැකි කුඩා කොටස් සහිත සෙල්ලම් බඩු හෝ උපකරණ දරුවාට හසු නොවන අයුරින් තබන්න.

හැකිනම්, වෛද්‍යවරයෙකුගේ හෝ ප්‍රථමාධාර උපදේශකයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ උදරය තෙරපීමේ සහ Cඵ්ර්‍ ක්‍රමවේදයන් පුහුණුවන්න.

වික්ස් ස්වල්පයක් සුදුළුනු බිකක් මත ගලවන්න මෙසේ කරන්න වෙනදේ ඇහුවම ඔබ මවිතවෙයි

පපුව, නාසය සිරවීමට සහ කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වැනි රෝග සුවපත් කර ගැනීම සඳහා බොහෝ කලක් සිට වික්ස් භාවිතා කෙරුණත් ඔබ නොදත් කාර්යයන් රැසක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා වික්ස් භාවිතා කරනු ලබනවා. වික්ස් මගින් ඉටුකර ගත හැකි එවන් කාර්යයන් කිහිපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නටයි අද අපි සූදානම් වන්නේ.

1.කුරුලෑ සමනය කිරීමට

දිනපතා කිහිප වතාවක් කුරුලෑ ඇති ස්ථාන මත වික්ස් ආලේප කරන්න. මෙසේ වික්ස් ආලේප කිරීම මගින් කුරුලෑ සමනය වීම සහ කුරුලෑ තිබූ ස්ථාන වියළි සහ පිරිසිදු කිරීම සිදු කරනවා.

2. කෝටර දාහය

නාස් කුහර යට වික්ස් ආලේප කර දිගු හුස්මක් ගන්න. වික්ස් තුල අඩංගු වන මෙන්තෝල් මගින් හිසේ කැක්කුම සමනය වේවි.

3. මදුරුවන් පලවා හැරීමට

ඔබේ ශරීරයේ වික්ස් තවරා ගන්න. මෙමගින් මදුරුවන් ඔබේ ශරීරයේ වැසීම අවම වේවි.

4. වේදනා සහිත මාංශ පේශී සමනය කිරීම

ඔබේ වේදනා ගෙනන මාංශ පේශී මත වික්ස් ආලේප කර සම්භාහනය කරන්න. සම්භාහනය කිරීමෙන් පසුව තුවායක් උණු ජලයේ පොඟවා එම ස්ථානය වෙලා විවේකි සුවයෙන් සිටින්න. මේ ආකාරයට දිනකට තුන් වරක් මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය සිදු කරන්න.

5. තැලුම් සුවපත් කිරීමට

ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් සමග වික්ස් මිශ්‍ර කර සමේ තැලුම් ඇති ස්ථාන වල ආලේප කරන්න.

6. කෘමි සතුන් පලවා හැරීමට

වැලමිට ප්‍රදේශයේ, දණහිස් මත, බෙල්ලේ සහ කන් පිටුපස වැනි ස්ථාන මත වික්ස් ආලේප කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ නිවසින් බැහැරව සිටිනා අවස්ථාවක මදුරුවන් සහ මැස්සන් වැනි කෘමි සතුන් පහසුවෙන්ම පලවා හරින්නට පුළුවන්.

7. විලුඹ ඉරිතැලීම සුව කිරීමට

ඉරිතැලුණු විලුඹේ වික්ස් ආලේප කර නින්දට යන්න. පසුදා උදෑසන පාද උණු ජලයෙන් සෝදා පිරිසිදු කර ලුහු යමහල් පාෂාණ කැබැල්ලක් අතුල්ලන්න. මෙම සත්කාර ක්‍රමය දිනපතා සිදු කරන්න. ඔබ පළඳින මේස් යුගලයේද වික්ස් ආලේප කරන්න.

8. වැලමිට ඉදිමීම සුව කිරීමට

ඔබේ වැලමිට ඉදිමී වේදනාවක් ගෙනදෙනවා නම් වැලමිටේ වික්ස් සෘජුවම ආලේප කරන්න. වික්ස් තුල අනතර්ගත වන “චම්පොර්” සහ මෙන්තෝල් මගින් වේදනාව සමනය කරනු ලබනවා.

9. සමේ තෙතමනය ආරක්‍ෂා කිරීම

වියළි සම මත වික්ස් ආලේප කර අතුල්ලන්න. මෙමගින් සමේ තෙතමනය ආරක්‍ෂා කර ගන්නට පුළුවන්.

10. සමේ පැලීම් සහ කැපීම් සුව කිරීම

වික්ස් ආලේප කිරීම මගින් සමේ පැලීම් සහ කැපීම් ඉක්මනින් සුවපත් කර ගන්නට පුළුවන්.

11. පූසන් පහුරු ගෑම වළක්වා ගැනීම

ජනෙල්, දොරවල් සහ බිත්ති මත වික්ස් ආලේප කිරීම මගින් පූසන් පහුරු ගෑම වළක්වා ගන්නට පුළුවන්.

12. කැස්ස සුව කර පපුව සහ නාසය සිරවීම සුවපත් කර ගැනීමට

පපුවේ සහ උගුරේ වික්ස් ආලේප කර මෙම රෝග සුවපත් කර ගන්නට පුළුවන්.

13. නිය මත දිලීර ඇතිවීම සහ නිය කොන් මගින් සමට හානිවීම සුව කිරීම

නිය මත ඇතිවී ඇති ආසාත්මිකතාවය සුව වන තුරු දිනකට දෙවතාවක් ආසාත්මිකතාවයන් ඇති නිය මත වික්ස් ආලේප කරන්න.

14. සුරතලුන් සෑම ස්ථානයකම මුත්‍රා කිරීම වලක්වා ගැනීමට

ඔබට අනවශ්‍ය ස්ථානයක ඔබේ සුරතලා මුත්‍රා කරනවා නම් එම ස්ථානයට ගොස් වික්ස් බෝතලය විවෘත කරන්න. ඔබේ සුරතලා එම ස්ථානයේ නැවත වතාවක් මුත්‍රා නොකරාවි.

15. ඇදීම් සලකුණු මකා ගැනීමට

ඔබේ ශරීරයේ ඇති ඇදීම සලකුණු මත වික්ස් ආලේප කරන්න. මේ ආකාරයට දිනපතා සති දෙකක් වික්ස් ආලේප කිරීම මගින් පහසුවෙන්ම ඇදීම සලකුණු මකා ගන්නට පුළුවන්.

16. අශ්වයින්ගේ ඉව නැති කිරීමට

අශ්ව රේස් පවත්වන විට පිරිමි අශ්වයන්ට ගැහැණු අශ්වයන්ගේ ඉව නොදැනෙන පරිදි වික්ස් නාසය යට ආලේප කරන්නට පුළුවන්. මෙය ලොවපුරා සිටින වෘත්තීයමය අශ්ව ධාවකයින් සිදු කරන ක්‍රියාවක්.

17. කන් කැක්කුම සුව කිරීමට

අවන් එකක් තුල සුදුලුනු බිකක් තප්පර දහයක කාලයක් රත් කර ගන්න. ඉන් පසුව එහි වික්ස් ආලේප කර කෙලවර වේදනාව ගෙනෙන කනේ රඳවා ගන්න. නැත්නම් කපු පුළුන් කැබැල්ලක වික්ස් ආලේප කර කන තුල තබන්න.

18. දද සුව කිරීමට

දද මගින් ඇතිවන කැසීම සුව කිරීම සඳහා වික්ස් එම ස්ථාන මත ආලේප කරන්න.

19. ඉන්නන් ඉවත් කිරීමට

ඉන්නන් ඇති ස්ථාන මත දිනකට දෙවරක් වික්ස් ආලේප කර ගෝස් කැබැල්ලක් හෝ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් තබා ආවරණය කර ගන්න. සති දෙකක කාලයක් මෙම සත්කාර ක්‍රමය සිදු කිරීම මගින් ඉන්නන් සම්පුර්ණ වශයෙන් ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්.