ලොවක් මවිතකරවපු අපූරු හෙවනැලි මෙන්න බලන්නකො මීට කලින් ඔයාල මේවා දැකලා තිබුනද කියලා පිස්සු හැදෙනවා යාලුවටත් බලන්න ශෙයා කමු

සෙවනැලි දැක්කට මේවගේ සෙවනැලි ඔයාල නම් දැකලා නැතුව ඇති එහෙම එවා දැකලා තියනම් අපිට කමන්ට් කරන්නකො ෆොටො එක ලොවක් මවිතකරවපු අපූරු හෙවනැලි මෙන්න බලන්නකො මීට කලින් ඔයාල මේවා දැකලා තිබුනද කියලා පිස්සු හැදෙනවා යාලුවටත් බලන්න ශෙයා කමු

තමන්ගෙ කොල්ල ඉස්සරහ වෙන කෙල්ලෙක් මෙහෙම දෙයක් කරොත් බලන්නකො කෙල්ලෙට කේන්ති යන තරම් ඉරිසියාවද මන්දා

ඔයගෙ කෙල්ල ඔයට ඇත්තටම ආදරේද කියල බලාගන්න මෙන්න ක්‍රමේ බලන්නකො සුපිරි කෙල්ලෙක් තමන්ගෙ කොල්ල ඉස්සරහ නිරුවත් උනොත් කෙල්ලට යන කේන්තිය කොහොමද කියලා තමන්ගෙ කොල්ල ඉස්සරහ වෙන කෙල්ලෙක් මෙහෙම දෙයක් කරොත් බලන්නකො කෙල්ලෙට කේන්ති යන තරම් ඉරිසියාවද මන්දා

මේවනෙයකේ පට්ට සීන් මේ කෙල්ලො දැක්කම ඇට සැකිලිවලත් කෙලින්වෙනවා මෙහෙමත් ආතල් වැඩිහිටියන්ට විතරයි

විනෝදය සදහා කරපු පට්ටම පට්ට ආත්ල් එකක් මෙන්න බලන්නකො මෙවා ලන්කාවෙ ක්‍රොත් එහෙම නඩුත් දානවා බලන්නකො කොහොමද ආත්ල් එක කියලා මේවනෙයකේ පට්ට සීන් මේ කෙල්ලො දැක්කම ඇට සැකිලිවලත් කෙලින්වෙනවා මෙහෙමත් ආතල් වැඩිහිටියන්ට විතරයි

පනු අමාරුව හැදුනු අක්කා කෙනෙක් ස්ටේජ් එකට නැගලා වනපු වැනිල්ල බලන්නකො පුදුමයි ගලවන් වැටෙන්නෙ නැති එක සින්දු කියන අයියට පට්ට සැප බලන්නකො

ප්‍රසන්ග වෙදිකාවේ ලස්සන සින්දුවකට අක්කා කෙනෙක් දාපු පට්ට ඩාන්ස් එකක් මෙන්න බලන්නකො පනු අමාරුව හැදුනු අක්කා කෙනෙක් ස්ටේජ් එකට නැගලා වනපු වැනිල්ල බලන්නකො පුදුමයි ගලවන් වැටෙන්නෙ නැති එක සින්දු කියන අයියට පට්ට සැප බලන්නකො

යක්ස අතල් කියන්නෙ මෙන්න මේවටද බලන්නකො අමෝ මේ යක්කු දෙන ආතල් බලන්නකො හිනාවෙලා පන යනවා සද්දේ අදු කරන් බලන්න ලැජ්ජවෙ බෑ

යක්ස තොවිල් වල යක්කු එලවන්න යකාට ගුරා දෙන ආතල් බලන්නකො මේවා තමා ශාන්ති කරම කියන්නෙ බොහේ දුරට මෙවැනි දේවල න්දකින්න ලැබෙන්න දකුනේ විතර්යි යක්ස අතල් කියන්නෙ මෙන්න මේවටද බලන්නකො අමෝ මේ යක්කු දෙන ආතල් බලන්නකො හිනාවෙලා පන යනවා සද්දේ අදු කරන් බලන්න ලැජ්ජවෙ බෑ

අමුතුම ඇදුමක් ඇදන් ජින්ජර් ඕල්රයිට් වේදිකාවට අවිත් ජින්කි ජිකා කරන හැටි කොල්ලන්ට කියලා දුන්නු විදිය බලන්නකො

ජින්ගෙර් කියන්නෙ ලන්කාවෙ නමක් දිනූ ගායිකාවක් මෙන්න එ ගායිකාවගේ අමුතුම සින්දුවක් සමගින් ඕල් රයිට් වේදිකවෙ කරපු වැඩේ තට්ටයා හේත්තු කරන්න ජින්කි චිකා කරපු හැටි මෙන්න අමුතුම ඇදුමක් ඇදන් ජින්ජර් ඕල්රයිට් වේදිකාවට අවිත් ජින්කි ජිකා කරන හැටි කොල්ලන්ට කියලා දුන්නු විදිය බලන්නකො

නබිය පෙන්න අදන් අක්කා දෙනවා අතල එකක් බලන්නකො අමෝ ඉල ඇට ඇදෙන්න හිනාවෙන්න පුලුවන් බලන්නකො නිවේදක අයියා පට්ට සැපක් ගන්නෙ බල්න්නකො

කෙල්ලො නම් කෙල්ලො මෙන්න බලන්නකො කිසි ගානක් නැතුව දෙන අතල් එක පිස්සු හැදෙනවා අක්කා ඇබරෙන ඇබරිල්ල බලන්නකො නාබිය පෙන්න අදන් අක්කා දෙනවා අතල එකක් බලන්නකො අමෝ ඉල ඇට ඇදෙන්න හිනාවෙන්න පුලුවන් බලන්නකො නිවේදක අයියා පට්ට සැපක් ගන්නෙ බල්න්නකො